Metos on ollut jo lähes 100 vuoden ajan varustamassa suomalaisia ammattikeittiöitä. Olemme markkinajohtaja Pohjoismaissa, Baltian maissa sekä Benelux-maissa ja kuulumme ALI-ryhmään. Metoslaisia on noin 750 kymmenessä eri maassa.

Arvonnan säännöt

ARVONNAN SÄÄNNÖT

Arvonnan järjestäjä
Metos Oy Ab (myöhemmin ”Metos”)
Ahjonkaarre
04220 Kerava
puh. 02043913
Y-tunnus 0108466-4

Osallistumiskelpoisuus
Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat 18-vuotta täyttäneet luonnolliset henkilöt, pois lukien Metoksen henkilökunta.

Arvontaan osallistuminen
Metos järjestää arvonnan Metoksen hallinnoimalla verkkosivulla. Arvontaan osallistutaan jättämällä lomakkeella yhteystiedot (henkilön etu- ja sukunimi, yrityksen nimi, sähköposti, puhelinnumero). Arvontaan osallistuminen on ilmaista, eikä edellytä tuotteen tai palvelun ostamista. Yhteystietoja ei luovuteta ulkopuolisten käyttöön markkinointitarkoituksessa.

Osallistumisaika
Arvontaan voi osallistua 17.11.2021 asti. Metos ei vastaa teknisistä tai tietoliikenneyhteyksiin liittyvistä ongelmista arvontaan osallistumisen yhteydessä tai perille saapumattomista osallistumisista tai puutteellisista vastauksista.

Palkinto
Palkintona arvotaan yksi (1 kpl) Metos Kopa Basic 300 -puuhiiliuuni jalustalla ja hiilisäkillä (arvo 10011 €/kpl alv 0%). Lisäksi Metos tarjoaa Metos Kopa Basic 300 -puuhiiliuunille käyttökoulutuksen. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi tai muuksi hyödykkeeksi. Palkinto on henkilökohtainen, eikä sitä voi myydä tai siirtää eteenpäin. Metos ei vastaa palkinnon käyttämisestä aiheutuvia kuluja, eikä ota vastuuta käyttövirheestä johtuvista virheistä, uunin väärästä asennuksesta tai asennuspaikasta tai Metoksen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista tapahtumista.

Arvonnan suorittaminen ja palkinnon lunastus
Arvonnan suorittaa Metos. Arvonta suoritetaan 18.11.2021. Voittajalle ilmoitetaan voitosta sähköpostitse osoitteeseen, jonka hän ilmoitti osallistuessaan arvontaan. Ellei voittajaa tavoiteta kolmen (3) arkipäivän kuluessa arvotaan uusi voittaja. Metos ei korvaa palkintoa, mikäli voittajaa ei tavoiteta. Metoksella on oikeus julkaista voittajan nimi ja kotipaikkakunta eri medioissa ilman erillistä suostumusta tai korvausta sekä varaa oikeuden tuottaa yhteistyössä palkinnon voittajan kanssa ja julkaista markkinointimateriaalia (artikkeli, video tai muu julkaisu) eri medioissa ilman erillistä korvausta.
Palkinto toimitetaan voittajalle rahtina. Mikäli voittaja on antanut virheelliset tai puutteelliset yhteystiedot, eikä palkintoa voida toimittaa voittajalle muusta kuin Metoksesta johtuvasta syystä, Metoksella ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa tai sitä vastaavaa korvausta voittajalle.

Verot
Metos sitoutuu maksamaan lakisääteiset verot näissä virallisissa säännöissä ilmoitetuista palkinnoista. Viralliset säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Osallistumalla Metos Kopa Basic 300 -puuhiiliuuni jalustalla ja hiilisäkillä, käyttökoulutettuna -arvontaan osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä.

Rekisteriseloste
Metoksen henkilötietolain mukainen rekisteriseloste on luettavissa osoitteessa www.metos.fi/rekisteriseloste

Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään.

Metos Oy Ab
Keravalla 20.8.2021