Metos Uutiset

Metos Uutiset on julkaistu vuodesta 1950 lähtien.
Tämä on lehtemme sähköinen versio.

Täältä pesee laatuhuoltoa!

15.04,2020 Ammattikeittiölaitteiden huolto

Metos-huolto palvelee kaikkialla Suomessa

Ammattikeittiölaitteen hankintaa voi hyvin verrata auton ostoon. Kaupanteon yhteydessä solmitaan usean vuoden asiakassuhde tavarantoimittajaan. Valinta kohdistuu todennäköisimmin tuotteisiin, joiden huoltopalvelut ovat omalla paikkakunnalla helpoiten saatavissa. Vähän oikoen voisi nyt sanoa, että laitteen arvo on tästä eteenpäin käytännössä verrannollinen tavarantoimittajan huoltopalvelujen laatuun ja sisältöön. Metos-huollossa on monta mainitsemisen arvoista elementtiä, joihin nopean ja osaavan huollon saatavuus perustuu. Välillä näitä on hyvä nostaa esille, koska kiireisen arjen keskellä vain huollon vaivaton tilaaminen jää oleellisimmaksi asiaksi.  

Metos-huolto lähellä sinua

Metoksen oma huolto kattaa koko maan ja sen työnjohto on keskitetty kahdeksaan huoltoalueeseen ympäri Suomea. Omia huoltoasentajia on Metoksella 80. Lisäksi organisaatioon kuuluu aluekonttorissa toimiva palvelupäällikkö ja Keravan pääkonttorilla sijaitseva huollon puhelintilauskeskus sekä keskushuolto. Huollon palvelupäällikkö toimii alueellisena työnjohtajana ja vastaa myös huoltosopimusten myynnistä ja ylläpidosta. Ammattikeittiölaitteiden huoltamiselle ja korjaamiselle on ominaista, että työ tehdään asiakkaan luona aina kun mahdollista. Joissakin tapauksissa pieniä korjaustöitä tehdään myös aluekonttoreissa, kuten myös suuremmat laiteremontit tehdään Keravan keskushuollossa.

Koulutetut huoltoasentajat palveluksessasi

Huoltoasentajamme tuntevat koko Metos tuotevalikoiman sielunelämän, eli hän pystyy korjaamaan ja säätämään kaikki toimittamamme laitteet. Asiakkaan keittiössä hänellä on apuna pilvipalvelu, josta hän löytää keittiökohtaisesti sekä laitteiden huoltohistorian että kohteen laitteiden sähkökaaviot ja muut korjaamista tukevat dokumentit. Lisäksi puhelimen päässä ovat Keravan pääkonttorin teknisen palvelukeskuksen neuvojat, jotka ovat laitetekniikan kokeneimpia syväosaajia. Virallisten koulutusten (tulityö, työturvallisuus, sähkötyö) lisäksi jokainen huoltoasentajamme käy vuosittain vähintään 3 työpäivää laitekoulusta. Metoksen oma tekninen palvelukeskus järjestää yhdessä laitetoimittajien kanssa nämä kurssit, joilla ylläpidetään ja kehitetään huoltoasentajien ammattitaitoa ja laitetuntemusta.

Huoltoautolla kaikki oleellinen kulkee asiakkaan luokse

Hyvän ammattitaidon ja taustavoimien lisäksi huoltoasentajan tärkein työkalu on huoltoauto. Kulkuvälineen lisäksi se palvelee myös varaosavarastona kattaen kaikki ammattikeittiölaitteiden tärkeimmät ja yleisimmät varaosat laitteen välittömään kuntoon saattamiseen. Autojen varastot pyritään täydentämään lähes päivittäin alueen palvelukeskuksesta tai suoraan Keravan keskusvarastolta. Näin asiakasta pystytään palvelemaan mahdollisimman nopeasti ja pääsääntöisesti saamaan laite käyttökuntoon yhdellä käynnillä. Metoksen huoltoautokantaa ylläpidettäessä noudatetaan hyvää vastuullisuusperiaatetta ja huoltoautoiksi valitaan vain vähäpäästöisimpiä malleja.

Näin tilaa huollon

Huolto tilataan keskitetysti 020 300 300 numerosta tai kotisivuilta metos.fi. Huoltotilaukset vastaanotetaan keskitetysti Keravan keskushuoltoon. Huoltotilauksen avaamisesta toimitetaan vahvistus sähköpostitse tilaajan antamaan osoitteeseen. Huoltotilaus osoitetaan alueelliselle palvelupäällikölle, joka jakaa sen välittömästi huoltoasentajan käsipäätteelle. Käsipäätteen avulla huoltoasentaja näkee myös huollettavan laitteen teknisen aineiston ja kyseisen laitteen huoltohistorian. Tehty huoltotyö tallentuu välittömästi huoltohistoriaan. Laitekohtaisten identifiointitunnusten eli ns. A-tunnusten ansiosta yksilöllinen huoltotieto on luettavissa laitteen koko elinkaaren ajalta. Huoltohistorian avulla voidaan arvioida myös ikääntyvän laitteen toimintavarmuutta ja budjetoida ennakoivaa huoltoa. Huoltotyö raportoidaan asiakkaan luona ja raportti näytetään asiakkaalle työn valmistuttua. Huoltoraportti myös toimitetaan sähköpostitse tilaajan ilmoittamaan osoitteeseen. Huoltoasentajan toiminta näkyy reaaliaikaisesti palvelupäällikön ohjauskonsolissa, joten reagoiminen nopeisiin tarpeisiin perustuu aina oikeaan tietoon.

Toimiva varaosapalvelu takaa laitteen pitkän elinkaareen

Huollon onnistuminen perustuu myös aina varaosien nopeaan saatavuuteen. Markkinoilla Metoksen laitteita myydään paljon vielä käytettyinäkin. Tämän mahdollistaa varaosien hyvä saatavuus vanhoillekin laitteille. Keravan keskusvarastolla on lähes 20 000 varaosan perusvarasto, joka kattaa saatavuuden vielä yli 10 vuotta vanhoille laitteille. Joitakin laitteita huolletaan jopa vielä yli 30 vuoden ikäisenä! Onpa asiakas joskus valitellut sitä, että varaosia löytyy vielä hänen vanhaan pesukoneeseen, koska olisi jo mukavampi ostaa uusi kone. Käytettyjen laitteiden markkinat ovat hyvä indikaattori niin tuotteen tekniselle laadulle kuin huolto- ja varaosapalveluille. Iäkkäämmätkin, huoltohistorian omaavat Metos-laitteet ovat erittäin kysyttyjä ja niillä hyvä jälleenmyyntiarvo. Toimiva huolto ja varaosien saatavuus tuovat turvaa myös käyettyn laitteen ostajalle. Ja useimpiin löytyy hyllystä vielä käyttöohjeetkin.