Metos Uutiset

Metos Uutiset on julkaistu vuodesta 1950 lähtien.
Tämä on lehtemme sähköinen versio.

Yleisiä toimenpideohjeita Metoksen laitteille sähkökatkosten varalle

05.01,2023 Neuvokit

Yleisen ilmoituksen mukaan suunniteltujen sähkökatkosten kesto on n. 1–2 h. Paras toimenpide turvallisuuden varmistamiseksi ja uudelleenkäynnistysongelmien välttämiseksi on ennakoida tilanteet ja asettaa laitteet pois päältä etukäteen. Tällöin laite saadaan hallitusti pois päältä ja ehkäistään sähkökatkosten mahdollisesti aiheuttamat vaaratilanteet sekä jälkiongelmat.

Poikkeuksen tekevät kylmälaitteet, jotka on syytä jättää päälle, jolloin ne käynnistyvät automaattisesti sähkönjakelun palautuessa. Ovien avaamista tai asioimista kylmälaitteessa on syytä välttää katkon aikana jäänvalmistuslaitteet pois lukien (jäät on hyvä käyttää pois ennen sulamista). Tällöin kylmälaitteiden sisälämpötilat säilyvät lähimpänä asetuslämpötiloja ja tuotteet selviävät tällöin varmimmin.

Sähkökatkon yllättäessä kesken pikajäähdytys- tai pakastusohjelman, on tuotteen loppulämpötila syytä varmistaa manuaalisesti erillisellä lämpömittarilla ja toimia tämän mukaisesti.

Sähkökatkon yllättäessä elektronisesti ohjatun laitteen kesken prosessin, saattaa laitteen näytölle ilmaantua sähköjen palautuessa kirjain- tai symboli-ilmoitus sähkökatkoksesta, kuten pF (power failure) tai esim. ”irtonainen pistotulppa”. Ilmoitus ei normaalisti aiheuta lisätoimenpiteitä, vaan kyseessä on ohjauselektroniikan ilmoitus sähkökatkoksesta.

Muut toimenpiteet sähkökatkon sattuessa

• Aktivoi laitteen hätä-seis painike painamalla se alas, jos laite on varustettu tällaisella.
• Käännä tai aseta pää- ja/tai ohjausvirtakytkimet pois päältä, jos laite on varustettu tällaisilla.
• Sulje laitteen vedensyöttöhana, jos laite on varustettu tällaisella.
• Tyhjennä mahdolliset tankit ja altaat, jos laite on varustettu tällaisilla.
• Kuivausrummut; poista kuivattavana ollut pyykki ja levitä siten, että ne jäähtyvät.

Vaaratilanteet

• Sähkömekaanisen laitteen ollessa toiminnassa sähkökatkon ilmaantuessa, on vaarana valvomaton käynnistys sähkönjakelun palautuessa. Tällöin on syytä kiinnittää huomiota varsikin kuumentaviin laitteisiin, kuten rasvankeittimet, grillit, liedet, hauteet ynnä muut vastaavat.  Varmista, että niiden päällystät ovat tyhjät ja puhtaat, eikä niiden päällä ole käyttöön tarvittavia välineitä kuten astioita, kattiloita tai vastaavia, sekä ettei niiden päälle ole laskettu ylimääräistä ja syttyvää materiaalia.

• Kiinteään vesiliitäntään liitetyssä laitteessa, jossa virtakytkin on päällä ja vedensyöttöhana on auki, saattaa laitteen vedentäyttö aktivoitua automaattisesti ilman valvontaa, aiheuttaen täten vesivahinkoriskin sähkösyötön palautuessa.

Laitteiden käynnistys sähkökatkoksen jälkeen

• Sähköjakelun palauduttua voidaan laitteiden virta- ja hätä-seis-kytkimet palauttaa, avata vedensyöttöhanat ja käynnistää laite normaalisti.
• Laitteen toimintaa on kuitenkin hyvä seurata käyttöönoton jälkeen virheettömän toiminnan varmistamiseksi.

Jälkitilanteet sähkökatkoksen jälkeen

• Laitteiden, joissa on tarve jälkijäähdytykselle ja jotka ovat kuumia sähkösyötön katketessa, lämpösuojat saattavat laueta jälkilämmön vaikutuksesta. Lämpösuojia ei turvallisuussyistä tule itse lähteä kuittaamaan, jollei ko. toimenpidettä ole erikseen käyttöohjeessa opastettu.

Mahdollisten ongelmatilanteiden sattuessa on paras kääntyä Metos huollon puoleen.

Valtakunnallisen Metos-huollon voitte tarvittaessa tilata palvelukeskuksestamme

puhelin: 020 300 300
sähköposti: metoshuolto@metos.fi
kotisivu: www.metos.fi

Lataa teksti suomeksi ja englanniksi täältä