Metos Uutiset

Metos Uutiset on julkaistu vuodesta 1950 lähtien.
Tämä on lehtemme sähköinen versio.

Toimitusjohtaja Sami Kuparinen: ”Haluamme kehittyä, jotta voimme mahdollistaa asiakkaiden visioita”

06.09,2022 Yleinen
Sami Kuparinen Metos

Metoksella on takanaan tänä vuonna sata vuotta historiaa. Syyskuussa toimitusjohtajan saappaisiin astui Sami Kuparinen, ja hänen tavoitteenaan on yhdistää pitkästä historiasta kumpuava ammattitaito ja syvällinen osaaminen uuteen ajatteluun. Kaiken keskiössä on asiakas ja asiakkaiden kokemat haasteet ja toiveet.

– Tulin itse tänne tuotepäälliköksi 2000-luvun alkupuolella. Keittiötaustaa minulla ei ollut. Halusin silloin sellaisen toimijan palvelukseen, joka olisi vahvasti kansainvälinen ja kasvuhakuinen toimija.

Metos oli Samille se ”täydellinen mätsi”.

Monessa liemessä marinoitunut Metoksen moniosaaja

Ruoanjakelulaitteiden tuotepäällikön tehtävät laajenivat pian tuotekehityksen vastuisiin, sen jälkeen Sami astui Suomen organisaation myyntipäällikön tehtäviin. Itävaltalaisen huolto- ja myyntiorganisaation oston myötä tuli mukaan huoltoyksikön vetovastuu, ja tukkuyksikön johtaminen astui vastuiden rinnalle hieman myöhemmin. Tie vei vastuiden kasvamisen myötä myyntijohtajaksi, ja viimeisen vuoden aikana hän osallistui aktiivisesti myös Ruotsin myyntiorganisaation työskentelyyn ja strategiatyöhön siellä.

– Fiilikset ovat hieman jännittyneet, mutta todella hyvät! Nyt katson asioita vielä laajemmalla perspektiivillä kuin aiemmin. Päässä surraa paljon ajatuksia ja mietteitä siitä, miten asiat voisivat olla, Sami summaa tuntemuksiaan toimitusjohtajan roolissa aloittamisesta.

– Nyt, kun vietämme satavuotisjuhlavuotta, on hienoa ajatella omaakin työhistoriaa sitä taustaa vasten. Olen ollut jo pitkään mukana osana Metoksen historiaa, ja täällä on paljon sellaisia ihmisiä, joilla on takanaan pitkä ura Metoksessa.

– Onhan se todella hienoa olla toimitusjohtaja seuraavalle sadan vuoden alulle! hän iloitsee.

Lähtötilanne on hänen mielestään todella hyvä, sillä Metos on hyvässä kunnossa, toimii hyvin ja on hyvä firma asiakkaille ja henkilöstölle. Kehittäminen ei siis vaadi mitään vallankumouksellista. Sen rinnalle Sami haluaa kuitenkin tuoda myös uudenlaista ajattelua.

– Koko yrityksen kattava strategiaprosessi käynnistyy syyskaudella, ja se poikii kehityshankkeita organisaatiossa myös myöhemmin, hän toteaa.

Metoksen olemassaolon tarkoitus on auttaa asiakkaita menestymään

Sami rakastaa asiakkaiden kohtaamista ja haluaakin myös uudessa roolissaan jatkaa asiakasrajapinnassa, esimerkiksi kansainvälisten asiakkuuksien parissa operoimista.

– Haluan ehdottomasti, että minulla pysyy kosketus asiakasrajapinnassa, siitä nautin itse kaikista eniten, hän painottaa.

Se on myös perusteltua, sillä onhan Metoksen toiminnan tarkoitus auttaa ammattikeittiöitä menestymään.

– Asiakkaiden toimintaympäristö muuttuu, ja se luo heidän toiminnalleen haasteita. Seuraavien vuosikymmenien haasteet liittyvät esimerkiksi työvoimapulaan, ruokahävikkiin, vastuullisuuteen, automatiikkaan ja digitalisaatioon sekä energian hintaan, Sami luettelee.

Nämä puhuttavat tällä hetkellä kaikkia asiakkaita, vaikkakin myös maiden välisiä vaihteluita on.

– Meidän täytyy auttaa asiakkaita toimimaan ympäristön asettamissa haasteissa joustavasti ja hyvin. Meidän täytyy löytää ratkaisuja, jotta esimerkiksi työvoimapula ei vaikuttaisi asiakkaan keittiön toimintaan. Tähän voimme vaikuttaa esimerkiksi hyvällä keittiösuunnittelulla, automaatioilla ja digitaalisilla ratkaisuilla. Lisäksi mietitään, kuinka voidaan helpottaa monotonisia työvaiheita tekniikan ja prosessikehityksen avulla.

– Keittiöistä on tullut monikansallisia ja monikielisiä, ja meidän täytyy auttaa asiakkaita toimimaan ja työskentelemään siinä ympäristössä.

Sami peräänkuuluttaa vastuullisia valintoja

Vastuullisuus on yksi tärkeä, edelleen pinnalla oleva trendi, johon liittyy vahvasti käytettävien keittiölaitteiden elinkaari. Huoltamalla laitteita ammattitaitoisesti niiden käyttöikää voidaan pidentää merkittävästi, ja siten ympäristön kuormitus vähenee.

– Meillä Metoksessa toiminta on lähtenyt alusta asti siitä ajatuksesta, että tuotteiden elinkaari on pitkä. Meillä on hieno, ammattitaitoinen huolto-organisaatio, joka pystyy vastaamaan siihen asiakastarpeeseen, Sami iloitsee.

Tämä tulee olemaan edelleen tärkeä palvelukokonaisuus asiakkaille. Sami peräänkuuluttaa kuitenkin myös asiakkailta vastuullisia valintoja.

– Ei ole kestävä valinta, jos haetaan vain edullisinta vaihtoehtoa. Tuotteita ei pidä valita hinnan perusteella, vaan sen perustella, mikä on koko keittiön elinkaaren kannalta paras ratkaisu! hän haastaa.

Parhaat palat sadan vuoden historiasta osana tulevaisuutta

Sami on ylpeä Metoksen omasta tuotannosta, jota viedään ympäri maailmaa, ja näkee sen kasvun mahdollisuutena.

– Meidän tuotannossamme valmistetaan esimerkiksi maailman parhaat kombipadat. Tämän suomalaisen osaamisen vieminen kansainvälisille markkinoille entistä vahvemmin tulee olemaan agendalla tulevaisuudessa, hän painottaa.

Sami haluaa, että Metos on myös jatkossa edelläkävijä ja suunnannäyttäjä toimialallaan.

– Haluamme ottaa parhaat palat sadan vuoden kokemuksesta ja osaamisesta toimialalta, siitä syvällisestä ammattitaidosta, jossa me olemme vahvoja. Samalla haluamme olla dynaamisia, nykyaikaisia ja uudistumiskykyisiä yhteiskunnan nopeutuvaan muutokseen vastaamiseksi.

– Haluamme kehittää omaa tekemistämme, jotta voimme mahdollistaa asiakkaiden visioita, hän painottaa.

Samin mielestä Metoksella on hyvät lähtökohdat menestyä myös seuraavan sadan vuoden ajan. Äskettäin tapahtuneen Ali Groupin – johon Metoskin kuuluu – WelBiltin yritysoston myötä Metos on myös osa maailman suurinta ammattikeittiölaitteiden valmistajaa.

Vaikka toimintatavat muuttuvat digitalisaation myötä, aidot kohtaamiset ovat edelleen arvossa.

– Pandemian jälkeen näkee hyvin sen, että ihmiset kaipaavat kohtaamisia ja elämyksiä. On todella hienoa saada olla siinä mukana ja olla mahdollistamassa sitä! Sami päättää.

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Sami Kuparinen, sami.kuparinen@metos.com