Laatu

 

Koska Metoksen toiminta kattaa laajasti ammattikeittiöiden koko toimintakentän laitteiden suunnittelusta ja valmistuksesta valmiiden tuotteiden asennukseen, koulutukseen ja huoltoon, on myös vastuu laadusta tavallistakin merkittävämpi asia. Meidän näkemyksemme mukaan laadukas toiminta ei ole vain sitä, tuotetehtailla toimitaan laatusertifikaattien mukaisesti. Laatuajattelu on ulotettava koko palveluketjuun ja tarkastelujaksoksi on otettava toimitettujen ratkaisujen koko elinkaari. Siksi olemme sertifioineet koko toimintaketjumme ja saaneet ainoana alan merkittävänä yrityksenä ISO 9001-laatu- ja ISO 14001-ympäristösertifikaatit tuotannon ja tuotekehityksen lisäksi myös myynti-, markkinointi-, huolto- ja logistiikkatoiminnoille.

 

 

Alla olevat Metoksen arvot toimivat myös laadun kulmakivinämme:

Asiakaslähtöisyys

• Kehitämme tuotteitamme yhteistyössä asiakkaittemme kanssa.
• Selvitämme asiakkaidemme vaatimukset ja tarpeet huolellisesti ja varmistamme näin oikeat lähtötiedot.
• Keräämme aktiivisesti asiakaspalautetta ja hyödynnämme sitä toiminnassamme.

 

Osaaminen

• Koulutamme aktiivisesti henkilöstöämme asiakkaan / loppukäyttäjän toimintaan ja toimintaympäristöön, ammattikeittiöiden prosesseihin, tuoteteknologiaan.
• Kehitämme aktiivisesti uusia ratkaisuja, jotka parantavat asiakkaidemme kilpailukykyä.
• Kehitämme aktiivisesti omia prosessejamme, jotta voimme tarjota ratkaisumme entistä tuottavammin ja taloudellisemmin

 

Jatkuvuus

• Toimitamme asiakkaillemme ratkaisuja, jotka ovat kokonaistaloudellisesti edullisia koko niiden elinkaaren ajan.
• Luomme ja ylläpidämme pitkäaikaisia asiakassuhteita. Teemme jatkuvasti töitä sen eteen, että Metos on haluttu yhteistyökumppani.

 

 

Ympäristö on yhteinen asiamme

 

Metos haluaa kantaa vastuunsa ympäristön tilasta, ja kehittää sen vuoksi jatkuvasti uusia, entistä ympäristöystävällisempiä ratkaisuja. Parannusten saavuttamiseksi olemme tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden, tavarantoimittajien sekä palveluyritysten kanssa. Ammattikeittiön elinkaaren aikaista ympäristörasitusta voidaan pienentää laiteratkaisujen lisäksi myös asiantuntevilla palveluilla. Keittiön laiteinvestoinnit tehdään tyypillisesti useiden vuosien, jopa vuosikymmenten käyttöä varten, joten suunnittelussa tehtyjen ratkaisujen vaikutus näkyy pitkään. Ammattitaitoisella koulutuksella ja koko maan kattavilla huoltopalveluilla voidaan ratkaisevasti vaikuttaa siihen, millaiseksi keittiölaitteiden koko elinkaaren aikainen ympäristörasitus muodostuu. Metokselle on ISO 14001 -ympäristösertifikaatin lisäksi myönnetty myös PYR-merkin käyttöoikeus. Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy myöntää merkin yrityksille, jotka sitoutuvat huolehtimaan ympäristöstä pakkausten hyötykäytön ja ympäristön huomioimisen osalta. Koko maan kattavan vanhojen laitteiden vastaanotto- ja kierrätysjärjestelmän avulla voimme huolehtia siitä, että kaikki kierrätyskelpoinen materiaali tulee hyötykäyttöön.


Elinkaariajattelu on avainasia

Metos teetti vuonna 2000 astianpesukoneistaan elinkaarianalyysin. Tutkimuksen tulos oli, että valmistus ja myynti kuljetuksineen aiheuttivat vain noin prosentin verran koneiden koko elinkaaren aikaisesta ympäristörasituksesta. Kaikki muu tulee käytöstä. Olemme johdonmukaisesti panostaneet tekniikkaan, jolla astiahuollon energian-, veden- ja kemiankulutusta on voitu ratkaisevasti pienentää. Nämä ratkaisut ovat tänä päivänä käytössäsi kaikissa kokoluokissa aina kupukoneista suurimpiin tappimattopesukoneisiin.

 

Reaaliaikainen mittausjärjestelmä energian- ja vedenkulutuksen seurantaan

Metos Centerin yhteydessä toimiva henkilöstöravintola Maku muutettiin vuonna 2009 kenttälaboratorioksi, jonka avulla kerätään yksityiskohtaista tietoa keittiön energian- ja veden kulutuksesta. Maku-ravintola on Suomen ainut ammattikeittiö, jossa jokainen laite on varustettu energian- ja vedenkulutusmittarein. Aidosta toimintaympäristöstä saatu tieto palvelee laajasti tuotekehityksen tarpeita antaen eväitä niin laitteiden, prosessien kuin työtapojenkin kehittämiseen. Yksi mittausjärjestelmän tavoitteista on kerätä asiakkaille tietoa siitä millaisia ratkaisuja kulutuksen seurantaan on olemassa ja mitä ne maksavat. Keittiömme järjestelmä tarjoaa konkreettisia ratkaisumalleja niin uudisrakennusten kuin saneerauskohteidenkin energiatehokkuuden seurantaan ja kehittämiseen. Kerromme mielellämme lisää, tule katsomaan paikan päälle!