Metos on ollut jo lähes 100 vuoden ajan varustamassa suomalaisia ammattikeittiöitä. Olemme markkinajohtaja Pohjoismaissa, Baltian maissa sekä Benelux-maissa ja kuulumme ALI-ryhmään. Metoslaisia on noin 750 kymmenessä eri maassa.

 

Symbolien käyttöehdot

Käyttöoikeussopimus Metos-symboleihin

Metos Oy Ab on kehittänyt symbolikirjaston keittiölaitteille ja kalusteille.
Symbolit ovat Metos-tuoteluettelossa olevia laitteita AutoCAD 2D / 3D / naamakuvina tai Revit-perheinä, joihin sisältyy teknisiä tietoja.

Asiakas käyttää symboleja liiketoiminnassaan sekä omaksi että Metos Oy Ab:n hyödyksi. Edellä olevan johdosta Metos Oy Ab ja Asiakas ovat sopineet symbolien käyttöoikeudesta seuraavaa:

1. Metos Oy Ab luovuttaa Asiakkaalle käyttöoikeuden symboleihin. Käyttöoikeus on vastikkeeton.

2. Kaikki aineelliset ja aineettomat oikeudet symboleihin kuuluvat Metos Oy Ab:lle.

3. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta kolmannelle.

4. Symbolien käyttö tapahtuu Asiakkaan kustannuksella ja vastuulla. Metos Oy Ab ei vastaa mistään käytön tai sen estymisen Asiakkaalle mahdollisesti aiheuttamista vahingoista.

5. Symbolit ovat Metos Oy Ab:n yrityssalaisuutta.

6. Koska symbolien käyttöoikeus on vastikkeeton, on Metos Oy Ab:lla milloin tahansa oikeus ilman erityistä perustetta purkaa tämä sopimus päättymään välittömin vaikutuksin tai irtisanoa se päättymään valitsemansa irtisanomisajan kuluttua.

7. Tästä sopimuksesta aiheutuvat riitaisuudet käsitellään ensiasteessa Metos Oy Ab:n kotipaikan alioikeudessa.

8. Hyväksymällä käyttöehdot Asiakas tekee Metos Oy Ab:lle tarjouksen tämän sopimuksen solmimisesta.

Sopimus tulee voimaan sillä hetkellä, kun Metos Oy Ab hyväksyy Asiakkaan ylläkuvatuin tavoin tekemän tarjouksen lähettämällä Asiakkaalle tunnuksen, jota käyttämällä Asiakas voi ladata symboleja tuotesivuilta.