Finansieringsleasing

Att skaffa större professionell köksutrustning är alltid en investering. För att göra det enklare för dig att skaffa utrustningen kan vi jämna ut dina investeringskostnader genom att erbjuda dig möjlighet till finansieringsleasing. Leasing är en flexibel och prisvärd finansieringsform som kan användas för att finansiera såväl projekt som enskild utrustning. Med hjälp av finansieringsleasing kan du undvika en stor engångsinvestering av kapital, eftersom leasingkostnaderna är jämnt fördelade över utrustningens användningstid. Leasingfinansiering passar såväl privata företag som finansiering av offentliga upphandlingar. 

Du kan be om en offert på finansieringsleasing genom vår webbutik när dina inköp kostar över 1500 euro (moms 0 %) eller höra dig för om finansieringsleasing hos vår försäljning.

När du ansöker om leasingfinansiering behöver du ingen separat säkerhet utan utrustningen du hyr står som säkerhet. Dessutom kan hyran dras av i beskattningen. Budgeteringen och finansieringsplaneringen underlättas då månadshyran är fast under hela avtalsperioden. Vid finansieringsleasing kan du välja en leasingperiod på 24 mån., 36 mån., 48 mån. eller 60 mån. Under leasingperioden har du också rätt att använda utrustningen. Efter avtalsperioden kan du antingen köpa utrustningen, ingå ett nytt avtal och uppgradera utrustningen eller returnera den till det ställe som Metos meddelar.

I leasingfinansiering ingår alltid tre parter: kunden, säljaren och finansieringsbolaget. I egenskap av kund väljer du utrustningen för ditt professionella kök samt leasingtiden. Därefter kan du söka om leasingfinansiering via oss, och du får anvisningar om ingående av avtal med finansieringsbolaget. I egenskap av säljare söker Metos Oy Ab finansieringsbeslut, levererar utrustningen och kommer överens om fortsättningen med kunden när leasingtiden går ut. Metos finansieringsbolagspartner är Tukirahoitus Oy. Avtalet om finansieringsleasing ingås mellan kunden och Tukirahoitus.

Leasingavtal förutsätter ett positivt kreditbeslut.

Finansieringstjänsten produceras av Tukirahoitus Oy, som är en del av Nordea-koncernen
www.tukirahoitus.fi

Blev du intresserad?  

Fråga om finansieringleasing från vår försäljning.

Fördelar med finansieringsleasing

 • Utrustningen står som säkerhet för avtalet om finansieringsleasing och ingen annan säkerhet behövs
 • Finansieringsplaneringen och budgeteringen underlättas då månadshyran är fast och förblir densamma under hela avtalsperioden
 • Hyrorna är avdragsgilla i beskattningen
 • Kapital behöver inte bindas i anläggningstillgångar 

Konceptet för finansieringsleasing

 1. Kunden väljer önskad utrustning och leasingperiod; lägg till utrustningen i kundvagnen och välj Tukirahoitus leasingperiod. Skicka offertbegäran. Finansieringsleasing kan sökas för inköp i webbutiken som överstiger 3000 euro (moms 0%).
 2. Metos Oy Ab söker finansieringsbeslutet när kundens offertbegäran/beställning har kommit fram.
 3. Kunden undertecknar leasingavtalet elektroniskt när finansieringsbeslutet har godkänts. Den elektroniska underteckningstjänsten produceras av Signom Oy. Leasingavtalet ingås mellan kunden och Tukirahoitus.
  a. Tukirahoitus skickar en underteckningslänk per e-post (anvisningar på Tukirahoitus sidor https://www.tukirahoitus.fi/myyjaliikkeet/palvelumme/sahkoinen-allekirjoitus/ohjeet.html).
  b. För att underteckna behöver du dina personliga nätbankskoder till din bank (Tupas-identifiering).
 4. Utrustningen levereras till kunden enligt Metos Oy Ab:s Allmänna leveransvillkor. Kunden undertecknar Tukirahoitus Oy:s godkännandeblankett för leveransen. Efter leveransen börjar skyldigheten att betala hyra till Tukirahoitus. Hyrorna faktureras på förhand med tre månaders mellanrum.
 5. Efter leasingperioden är följande alternativ möjliga:
  a. Kunden kan köpa utrustningen av Metos Oy Ab för en summa som motsvarar tre månadshyror.
  b. Man kan byta till ny utrustning. Då returneras den gamla utrustningen till Metos och ett nytt leasingavtal ingås om den nya utrustningen.
  c. Kunden kan returnera utrustningen till självkostnadspris till det ställe Metos meddelar.

Övriga utgifter som tillkommer vid finansieringsleasing

I månadshyran ingår inte:
 • öppnande av finansieringsavtalet 50 euro + moms
 • faktureringsavgift 10 euro/faktura + moms (hyrorna faktureras i förskott var tredje månad)
 • underhållsåtgärder eller reservdelar, inklusive delar som slits, såsom lampor och tätningar, som behövs för utrustningen under avtalsperioden (Metos Oy Ab beviljar 1 års garanti för råmaterials- och tillverkningsfel för de varor bolaget säljer. Läs mer om garantivillkoren här.)
 • försäkring av utrustningen; kunden ska försäkra utrustningen som avtalet gäller hos sitt försäkringsbolag eller med Tukirahoitus Laiteturva-försäkring (mer information nedan).  

Utrustningsskydd för leasingegendom: Försäkringsnumret är SP1357790.

Försäkringsskyddets giltighet: Tukirahoitus Oy försäkrar utrustning och möbler som bolaget finansierar och som ingår i försäkringen genom ett skriftligt avtal mellan leasegivaren och leasetagaren. Försäkringen beviljas av If Vahinkovakuutusyhtiö Oy.
Läs mer om utrustningsförsäkring på försäkringsbolaget If:s sidor  https://www.if.fi/yritysasiakkaat/extranet/tukirahoitus/laitevakuutus
Villkor för utrustningsförsäkring på försäkringsbolaget If:s sidor https://www.if.fi/yritysasiakkaat/extranet/tukirahoitus/laitevakuutus 

När finansieringsavtalet går ut

När finansieringsavtalet tar slut kontaktar vi dig för att komma överens om fortsättningen. Du kan välja mellan följande alternativ:
a. Du kan köpa utrustningen av Metos Oy Ab för en summa som motsvarar tre månadshyror.
b. Du kan byta till ny utrustning. Då returneras den gamla utrustningen till Metos och ett nytt leasingavtal ingås om den nya utrustningen.
c. Du kan returnera utrustningen till självkostnadspris till det ställe Metos meddelar.