Metos – över hundra år av kunnande 

Metos historia går tillbaka till 1922, då Metalliteos Oy grundades för ”utövande av allehanda metallindustri i Helsingfors stad”. Två krig, ägarbyten, ändringar i produkturvalet, en global pandemi och andra svårigheter i omgivningen har bidragit till strul i Metos historia. Trots utmaningarna har det arbete som grundarna i tiderna inledde lett till att Metos under sina hundra år har blivit en toppexpert på professionell köksutrustning. 

Metos var en av de första att lära sig arbeta med ett nytt revolutionerande material, rostfritt stål, och hittade därmed vägen till de finska professionella köken. Företagets juridiska namn har bytts under årens lopp, men varumärket Metos, som är en förkortning av ordet Metalliteos, har etablerat sig som marknadsledare och främsta expert inom den professionella köksbranschen samt som ett av de största europeiska företagen i branschen.
 

Den första stora beställningen gällde småsaker – nämligen knappar 

Under de första åren gjorde det nya företaget diverse arbeten inom metallbranschen, till exempel bälten åt tennisspelare. Den första stora kunden var Försvarsmakten i Finland. Den unga självständiga staten behövde uniformer åt sin armé och uniformerna behövde hållbara knappar. De här lejonknapparna för armén var Metos första serietillverkade produkt. Metos tillverkade också bland annat skidbindningar och tältkaminer för försvarsmakten. 

Den första tiden var Metos produktsortiment rätt så mångsidigt. Företaget tillverkade olika apparater förutom för storkök också för sjukhus, livsmedelsfabriker, kemiindustrin och textilindustrin. Den gemensamma nämnaren var ändå råvaran.  
Bild Turun Museokeskus

Metos är pionjär inom den finska metallindustrin och marknadsledare inom den professionella köksbranschen

Så tidigt som i slutet av 20-talet tillverkade Metos metallprodukter av ett nytt material, rostfritt stål. Man inhämtade kunskaper om att bearbeta det nya och svårhanterliga materialet i Förenta staterna och de nordiska länderna. Sedan dess har Metos varit en expert på rostfritt stål. Förmågan att arbeta med metall har varit företagets kärnkompetens nästan från första början, hundra år tillbaka.

Den första enskilda utrustningen för storkök tillverkades redan i slutet av 20-talet, då Andelspartiaffärens (OTK) margarinfabrik tog i bruk rostfria hoar 1929. De första Metos-produkterna i storkök var bordsskivor av rostfritt stål, och de första rostfria kokgrytorna för professionella kök tillverkades 1931 för Pemars sanatorium. 

Den viktigaste serieprodukten som inte var avsedd för professionella kök var den elektriska bastuugnen. År 1938 mottog Centrallaget för Handelslagen i Finlands (SOK) regionkontor i Vasa en bastuugn som satts på prov i en strandbastu vid sjön Rusutjärvi i Tusby. Det är veterligen världens första fabrikstillverkade elektriska bastuugn. På 1960-talet levererades bastuugnar ända till Japan och Förenta staterna. Tillverkningen av bastuugnar upphörde slutligen 1983.

Att leverera stora köksprojekt har varit Metos kärnkompetens ända sedan 1930-talet. Det första storskaliga projektet som inkluderade all köksutrustning anses vara Alkos kök på Sundholmen i Helsingfors. Köket blev klart precis innan vinterkriget bröt ut. 

Man uppskattade att det fanns ungefär 300 betydande storkök med rostfri utrustning i Finland i slutet av 1930-talet. Den största finska tillverkaren i branschen var redan då Oy Metalliteos. I slutet av 1952 konstaterade man att det fanns köksutrustning som tillverkats av Metos i över 2000 storkök.

Metos har sedan dess bibehållit och stärkt sin roll som marknadsledare. 
Bild Personal vid president Urho Kekkonens ämbetsbostad Ekudden, i Metos kök 1956. Bild Museiverket/UA Saarinen.
Bild Helsingfors stads Livsmedelscentral på Helsingegatan i början av 1940-talet.  Foto Roos - Helsingfors stadsmuseum

Hållbara grytor sedan start

År 1940 tillverkade Metos utrustning för de första olympiska spelen i Helsingfors. De olympiska spelen ställdes in på grund av andra världskriget, men utrustningen stod inte oanvänd – tvärtom användes den mycket effektivt. Grytorna togs i bruk för att betjäna kunderna inom stadens matförsörjning, och i grytorna tillreddes 20 000 portioner per dag. Grytorna användes i nästan 40 år, och en av dem står i dag på hedersplats i Metos Center. Exemplaret var fortfarande i fullt fungerande skick, vilket säger mycket om hur tåliga grytorna är. 
Metos grytor är i dag de bästa i världen. Förutom att de fortfarande är extremt tåliga utvecklar vi hela tiden nya funktioner som tjänar vår kundkrets på exakt rätt sätt. Våra grytor har väckt intresse också runt om i världen. Våra lösningar kring grytorna är patentskyddade och vi har skapat en koncepthelhet för att bäst tjäna våra kunder.

Milstolpar på vägen mot världens bästa gryta

År 2009 levererade vi 16 Metos Proveno-grytor till matsalskomplexet i Workers Village i Abu Dhabi. Grytorna är i bruk dygnet runt – köket tillreder 120 000 måltider per dygn åt tusentals byggnadsarbetare som inkvarteras i området.

Vår första leverans till Brasilien ägde rum 2018 och gick till Albert Einstein-sjukhuset i São Paulo. Köket planerades av landets ledande cook-chill-konsult Armando Pucci och var det första av sitt slag i landet. Tack vare Metos Proveno-kombigrytorna och Metos Dos 2-pumpsystemet kunde kockteamet på en gång laga stora mängder mat och portionera den i GN-kantiner för att kyllagras i flera veckor. Arbetet blev dessutom mer ergonomiskt samtidigt som arbetsbördan och brådskan minskade.

Kina är vårt överlägset största exportland för grytor och stekpannor. Bland de otaliga referenserna från det stora exportområdet finns ett ganska speciellt fall – år 2021 levererade vi vårt Metos Viking-grytset till det tibetanska hotellet Hilton Shigatse, som ligger 3 800 meter över havet.

År 2021 var Metos Manufacturing verksamt i över 40 länder. År 2023 bytte Metos Manufacturing namn och blev Metos Cooking Solution. 

Bild Abu Dhabi Workers Village

Metos har blivit en expert som betjänar hela Finland

Spåren av kriget började suddas ut på 1950-talet, då optimismen och återuppbyggnadsfarten smittade av sig också på Metos. Eftersom det inte fanns kunnig arbetskraft, beslutade företaget att själv utbilda arbetstagare. Metos anställde hushållslärare som utbildare och inledde köksplaneringen. När köksplaneringen och de övriga tjänsterna utvecklades, förutsattes att Metos axlade rollen som expert, i stället för att bara vara utrustningsleverantör . 

1960-talet var en tid av stark tillväxt inom Finland, och då funderade man i företaget på hur man ännu bättre kunde betjäna hela landet. Regionala försäljningskontor etablerades först i Uleåborg och därefter i Åbo, Tammerfors och Kuopio. 

Det låg också företaget varmt om hjärtat att utveckla underhållstjänsterna. När utrustningsbasen i köken blev större, blev nämligen underhållet en allt viktigare del av servicehelheten. Underhållsverksamheten hade pågått lika länge som tillverkningen av utrustning, men när underhållet blev en egen serviceenhet, garanterades de nödvändiga resurserna och verksamheten kunde vidareutvecklas. Det nuvarande underhållsnätverket som omfattar hela Finland byggdes ut på 1990-talet. Metos var därmed den enda branschaktören i hela landet som kunde erbjuda kunderna sitt eget underhållsnätverk.

Bild Bjarne Ahlskog utför service på Metos Finnchef-ugn.
Bild Grandeur of the Seas är ett av Royal Caribbean International-rederiets fartyg. Det byggdes på Kvaerner Masa-Yards varv vid Sandviken i Helsingfors. Fartyget togs i bruk i december 1996.

En mer internationell roll började ta form redan på 70-talet

Metos började bli en mer internationell aktör redan i början av 70-talet. Då expanderade Metos till Sverige genom att grunda sitt första utländska dotterbolag, Metos Storkök Ab. 

Ett område där företaget växte var fartygssidan, som utvidgades på 80-talet. Många lyxkryssare som tillverkades i Finland och ute i världen utrustades med Metos köksapparater. I början av decenniet var Metos export för första gången större än den inhemska försäljningen.

Företagsköp gav fart åt Metos tillväxt 

År 1959 köpte Instrumentarium aktiemajoriteten i Metos och företaget blev en del av ett börsnoterat flerbranschföretag.

Metos som ägdes av Instrumentarium och Hackmans storköksenhet gick samman 1994 och ur det föddes Hackman Metos Oy Ab. Företagets aktiemajoritet ägdes till en början av Hackman. Instrumentarium var först minoritetsägare och avstod fyra år senare från sitt innehav. Då blev börsbolaget Hackman Oyj Metos enda ägare.

I slutet av 1990-talet inledde Metos ett skede av kraftig tillväxt och internationalisering. År 1998 registrerades åtta företagsköp. I Finland köpte Metos Pakkaskone.

År 2002 utvidgade Metos sin verksamhet i Italien, där man skaffade flera produktionsenheter. Under åren 2002–2003 utvidgade Metos sin verksamhet i Belgien och Holland genom att köpa företag med fokus på produktion och projektleverans. År 2004 väckte Metos intresse hos italienska Ali Group, som fokuserar på professionell köksutrustning, och bolaget köpte hela aktiestocken i det börsnoterade Hackman Oyj. Hackman lämnade därmed Helsingforsbörsen och Metos fick en ny ägare igen. Hackmans tillverkning av förbrukningsvaror under Iittala-märket såldes och är i dag en del av Fiskars Oyj Abp.

Metos fortsätter i dag sin verksamhet som en oberoende affärsenhet inom Ali Group. Vi har kontinuerligt effektiverat och utvecklat vår egen produktion i Kervo och Sorsakoski, och satsat på produktutveckling. Tack vare vår geografiska täckning kan vi betjäna våra kunder över landsgränser. 

En föregångare i hundra år

I hundra år har Metos varit en stark branschföregångare på den finska marknaden och alltid reagerat snabbt på vad som händer inom storköksbranschen i andra delar av Europa och runt om i världen. Samtidigt som Metos aktivt har drivit branschen framåt, har företaget erbjudit kunderna nyheter som har hjälpt dem att utveckla sin verksamhet och få konkurrensfördel. 

Det här är fortfarande syftet med vår verksamhet – vi hjälper professionella kök att lyckas. 

Under årens lopp har Metos haft förmåga att förutse och reagera på förändringar i omgivningen och branschen, oavsett om det gäller nya innovationer, ny tillväxt och trender inom branschen, nya målgrupper eller nya kundbehov. I takt med att restaurangerna i Finland har börjat växa, har företaget anställt restaurangexperter såväl inom planering som försäljning. Sedan det började byggas butikskök, har Metos varit tätt engagerad i utvecklingen av dem. När det behövdes nya experter inom området, grundade Metos en egen yrkesskola. Metos verksamhet har alltid varit starkt kopplad till innovationer: både de första mikrovågsugnarna som tillverkades i Finland och världens första fabrikstillverkade elektriska bastuugn har sett dagens ljus hos Metos. 

Innovationsverksamhet och föregångarskap är fortfarande starkt närvarande i det vi gör.
 

Visste du att…? 

• Metos grundare Aare Leikola var litet av en uppfinnare och hade flera patenter. En patent beviljades 1933 för en maskin för tvätt och desinficering av sputumkoppar, som Metos tillverkade då tuberkulosen härjade i Finland. 

• Bastuugnen har varit Metos mest framgångsrika konsumentprodukt och Metos var först i världen med att fabrikstillverka elektriska bastuugnar. Bastuugnsmodellen kallades Metos Sisu.

• Metos första massprodukt var arméns lejonknappar, som beställdes av Försvarsmakten i Finland.

• Metos tillverkade Finlands första mikrovågsugn Metos Micronic 1965.

• En av de mer speciella Metos-produkterna genom tiderna är vattencykeln Delfin. 

• Under årens lopp har Metos också tillverkat konsumentprodukter. Om du letar på vinden hos dina mor- eller farföräldrar kan du kanske hitta till exempel hållbara Metos-sparbössor.

• Restbitar av rostfritt stål har kommit i allsköns bruk. En av de bästa produkterna var askkoppen, som också platsade på försvarsmaktens beställningslista.

• Våra tryckkokskåp används till och med på Antarktis.
Finlandia-översikt 474 Suomi-Filmi Oy, Nationella Audiovisuella Arkivet