Din partner under det professionella kökets hela livscykel 

Vi vill stöda en effektiv och hållbar verksamhet i professionella kök i alla stadier av livscykeln. Vårt gemensamma mål är ett professionellt kök som fungerar effektivt, ekonomiskt, tryggt och miljövänligt.

Våra livscykeltjänster för professionell köksutrustning är ett heltäckande tillvägagångssätt där det ingår planering och val av utrustning, installation, träning, underhåll och återvinning. Med hjälp av våra tjänster fungerar det professionella köket smidigt, hållbart och säkert. 

Planering – Vi skapar ett hållbart kök tillsammans

Ett fungerande och effektivt professionellt kök är mer än summan av sin utrustning. Vår köksplanering hjälper dig att se till att ditt professionella kök kommer att vara effektivt, fungerande och långvarigt, och att det dagliga arbetet i köket löper smidigt.

Planeringen av ett professionellt kök är det första steget mot ett lyckat slutresultat. Vårt kunniga planeringsteam lyssnar noga på dina behov och skapar kökslösningar som effektivt optimerar lokalen och tar hänsyn till funktionalitet och ergonomi. Oavsett om det handlar om att bygga ett nytt kök eller att uppgradera ett befintligt kök, erbjuder vi köksplanering som lägger grunden för ett högkvalitativt resultat.

Lönsamheten av investeringen beror sällan på priset av enskild utrustning – valet av utrustning påverkar nämligen till exempel hur många anställda som behövs. Vår köksplanering gör upp planer med hänsyn till det professionella kökets processer och funktioner samt att köket ska vara effektivt. Vi beaktar också till exempel att utrustningen är mångsidig och att kökets interna och externa logistik fungerar.

Planering

Vår köksplanering betjänar vid både nybyggen och renoveringar. 

Läs mer

Rätt utrustning just för ditt kök 

För att ditt kök ska fungera optimalt behöver du utrustning som passar just ditt kök och som väljs med hänsyn till exempel till kapaciteten och funktionerna som behövs. Våra kunniga försäljare hjälper dig att välja utrustning som passar just ditt kök. På Metos Center kan våra expertförsäljare visa dig vilka funktioner utrustningen på utställningen har och presentera ny utrustning. Metos Center är en plats att inspireras på! 

Smidigt från plan till kök

När vi har planerat ditt professionella kök är det dags att bygga det. Oavsett hurdant köksprojekt det är frågan om, vill vi att du ska få ett effektivt och fungerande kök enkelt, behändigt och utan förseningar.

Vår projekttjänst betjänar i hela Finland. Den lokala projektledaren är din samarbetspartner som ser till att projektet fortskrider enligt den överenskomna tidtabellen och rapporter om det till avtalad part. Vi utser kontaktpersoner som ansvarar för arbetsprocessen och sköter om leveranser, tidtabeller och installationer. 
Det krävs noggrann installation i en helhetsmässig lösning för ett professionellt kök. Vårt yrkeskunniga installationsteam ser till att alla apparater och system installeras på sina platser som planerat och att de fungerar friktionsfritt ihop. Då är ert kök klart att användas enligt överenskommelse.
När ditt kök har installerats testar vi det för att försäkra oss om att allt fungerar. 

Projekt

Ska du bygga ett professionellt kök? 

Läs mer

Träning – få ut det mesta av de besta enheterna

Vår mångsidiga utrustning ger nya möjligheter till högklassig och ekonomiskt effektiv professionell köksverksamhet. För att det här ska förverkligas i praktiken har personalens kompetens en nyckelroll. Vår träningstjänst ser till att ni får ut det mesta möjliga av utrustningen ni skaffar.

Utgångspunkten är att professionell köksutrustning används under en lång tid, och därför är det bra att lära sig utnyttja apparaternas funktioner, så att de tjänar dig på bästa möjliga sätt. Mångsidig användning av utrustningen hjälper till att effektivera processerna, vilket i bästa fall frigör de anställdas tid för annat köksarbete. 

Träning

Vår träningstjänst ser till att ni får ut det mesta möjliga av utrustningen ni skaffar. 

Läs mer

Underhåll – Vi tar hand om ert kök långt in i framtiden

Utrustning för professionella kök skaffas med tanken att den ska användas i många år, till och med i årtionden. Därför är fungerande underhållstjänster ett av de viktigaste beslutskriterierna. Med hjälp av sakkunnigt och regelbundet underhåll av det professionella köket säkerställer vi att utrustningen fungerar som den ska och inte har slitage eller ansamlingar som ökar utrustningens förbrukning. 

Utrustningen och systemen i ett professionellt kök kräver regelbundet underhåll för att fungera optimalt. Regelbundet underhåll förlänger livslängden på ditt kök och den enskilda utrustningen. Dessutom gör det regelbundna underhållet att driftskostnaderna för ditt kök är stabilare och mer hanterliga. Samtidigt minskar risken för oförutsedda produktionsavbrott och kostnaderna de medför. Med regelbundet underhåll minskar du också förbrukningen av energi och vatten. 

Underhåll

Vårt underhåll hjälper i hela Finland, i alla underhållsbehov. 

Läs mer

Centret för teknisk support övervakar utrustningssäkerheten

Vårt eget Technical Support Center kontrollerar utrustningen med största noggrannhet och utför detaljerade tekniska tester för att fastställa utrustningens driftssäkerhet och kapacitet. Testningen av driftssäkerheten utreder till exempel den elektrotekniska och mekaniska driftssäkerheten. Vid kapacitetstestningen kontrolleras faktiska förbrukningsdata och säkerställs att utrustningen har den kapacitet som anges. Över testningarna upprättas inspektionsprotokoll som man går igenom med leverantören. Hela testprocessen kan ibland vara mycket lång, innan produkten till slut godkänns av Metos och kan tas in.

Utrustningsurval

Metos produkt genomgår en noggrann kontroll.

Läs mer

Med vår återvinningstjänst gör du dig av med utrustning som nått slutet av sin livscykel på ett ekologiskt sätt 

Vi erbjuder också en återvinningstjänst som hjälper er när ni vill göra er av med gammal utrustning på ett ekologiskt hållbart sätt. Återvinning är en del av vårt engagemang för hållbarhet och bidrar till att minska vårt miljöavtryck. Råvarorna som används i utrustningen återvinns.