Praktik- och examensarbetsplatser

Sommarjobb, praktik eller praktisk arbetslivsorientering?


Vi samarbetar med läroanstalter och erbjuder studenter möjligheter till exempel till praktisk arbetslivsorientering, praktik och att göra examensarbete, pro gradu eller diplomarbete. 

Vi är med i Oikoties gemenskap Ansvarsfull arbetsplats och Ansvarsfullt sommarjobb, som utmanar arbetsgivare att erbjuda unga fler och bättre upplevelser av sommarbete. Företagen som medverkar har förbundit sig till principerna för ansvarsfullt sommarjobb. Hit hör en god upplevelse av ansökningen, ett meningsfullt arbete, introduktion och handledning, rättvisa och jämlikhet, en skälig lön samt ett skriftligt arbetsavtal och arbetsintyg.

Vi deltar i många rekryterings- och utbildningsevenemang på våren och hösten. Kom och träffa oss, vi berättar gärna om företaget och svarar på dina frågor!

”För att arbetet ska bli en god upplevelse behövs bland annat god introduktion, meningsfulla arbetsuppgifter, trevligt beteende i arbetsgemenskapen, att hjälpa varandra, gott ledarskap och att alla inkluderas i arbetsgemenskapen.”

– Jenni Kosonen, personaldirektör

Vi erbjuder varje år många sommarjobb


Vi erbjuder varje sommar omkring tjugo sommarjobb på våra olika avdelningar. Det finns uppgifter till exempel inom montering vid produktionen eller inom planering och lager samt olika kontorsfunktioner – Outletförsäljning, marknadsföring, leveransövervakning, inköp och export, köksplanering och produkthantering. Ansökan till våra sommarjobb börjar tidigt på våren och sommarjobbsperioden pågår från maj till slutet av augusti. Vi ordnar alltid ett gemensamt introduktionstillfälle för sommararbetarna och efter sommarjobbsperioden genomför Oikotie årligen en enkät om sommarjobbsupplevelserna. Med hjälp av enkäten utvecklas verksamheten kontinuerligt.

Läs mer om våra lediga sommarjobb i början av året. Du kan söka sommarjobb hos oss genom vår webbplats under Lediga jobb, där du också kan fylla i en öppen ansökan. Vi tar med glädje emot alla nya Metosanställda!

Vi berättar all nödvändig information i platsannonsen och håller de sökande uppdaterade om de olika skedena i rekryteringsprocessen. Vi erbjuder meningsfulla uppgifter som stöder den anställdas utveckling. Vi går igenom målen/förväntningarna i arbetet genast i början av anställningsförhållandet. Vi ser till att sommararbetarna får en bra introduktion i sina uppgifter, vi handleder dem i arbetet och ger respons. Vi inkluderar sommararbetarna i arbetsgemenskapen och behandlar dem rättvist och jämlikt. Vi betalar lön enligt kollektivavtalet. Vi ingår ett skriftligt arbetsavtal med alla sommararbetare. När anställningen tar slut ger vi ett arbetsintyg.

Vi deltar i Oikoties kampanj Ansvarsfullt sommarjobb.  

Från sommararbetare till arbetsledningen

Anna-Kaisa Koskela, den nuvarande arbetsledaren för produktionen, började på Metos som sommararbetare inom produktionens planering i maj 2017. Hon berättar om sin upplevelse: 


”Jag började inom planeringen på Metos i maj 2017. Det jag tyckte mest om med sommarjobbet var variationen i arbetet och att få lösa problem, att inga dagar var lika varandra. Dessutom var mina arbetskamrater trevliga och hjälpsamma, så jag var inte rädd att be om råd. 

Jag ville arbeta vid sidan om skolan och Metos gav mig en utmärkt möjlighet till det, så efter sommarjobbet arbetade jag en gång i veckan vid sidan av studierna. Jag kunde gå framåt i mina studier, men samtidigt fick jag arbeta med något som motsvarade mina studier och det gav mig en uppfattning om hurdana möjligheter utbildningen ger. Metos erbjöd mig dessutom ett ämne för mitt examensarbete, vilket underlättade valet.  

I juni 2018 fick jag en fast anställning inom planeringen, och 2022 började jag på arbetsledningssidan. Däremellan har jag också varit mammaledig två gånger. 

Som företag är Metos gammalt och har sina traditioner. Min erfarenhet är att har man ett gott sinne för humor och glimten i ögat så klarar man sig fint på Metos! Metos är en mångsidig arbetsplats som erbjuder möjligheter till ett brett kunnande och självutveckling. För den som söker en potentiellt långvarig anställning med möjligheter att vidareutbilda sig och utvecklas samt lära sig problemlösning, kan jag rekommendera sommarjobb på Metos.”

- Anna-Kaisa Koskela, arbetsledare

Vi handlar enligt ansvarsfulla principer


Vi berättar all nödvändig information i platsannonsen och håller de sökande uppdaterade om de olika skedena i rekryteringsprocessen. Vi erbjuder meningsfulla uppgifter som stöder den anställdas utveckling. Vi går igenom målen och förväntningarna i arbetet genast i början av anställningsförhållandet. Vi ser till att sommararbetarna får en bra introduktion i sina uppgifter, vi handleder dem i arbetet och ger respons. Vi inkluderar sommararbetarna i arbetsgemenskapen och behandlar dem rättvist och jämlikt. Vi betalar lön enligt kollektivavtalet. Vi ingår ett skriftligt arbetsavtal med alla sommararbetare. När anställningen tar slut ger vi ett arbetsintyg.

I samarbete med

Vi deltar i många rekryterings- och utbildningsevenemang på våren och hösten. Kom och träffa oss, vi berättar gärna om företaget och svarar på dina frågor! Om du är intresserad av praktisk arbetslivsorientering, praktik eller att göra examensarbete, pro gradu eller diplomarbete, tveka inte att kontakta oss. Du kan lämna en öppen ansökan i vårt system.
Hur är det att arbeta inom produktionen hos Metos?