Underhållsleasing

Underhållsleasing erbjuder dig kökets nyckelutrustning, som alltid underhålls och fungerar och som ger dig avkastning varje dag. I priset på underhållsleasingen ingår själva utrustningen och underhållskostnaderna för avtalstiden. Du undviker alltså oförutsedda utgifter och störningar i din service. 

Med hjälp av underhållsleasing kan du undvika en stor engångsinvestering av kapital, eftersom leasingkostnaderna är jämnt fördelade över utrustningens användningstid. Underhållsleasing passar såväl privata företag som finansiering av offentliga upphandlingar. För underhållsleasing betalar du en fast månadsavgift som bestäms enligt utrustningens utnyttjandegrad. 

När du ansöker om finansiering för underhållsleasing behöver du ingen separat säkerhet utan utrustningen du hyr står som säkerhet. Dessutom kan hyran dras av i beskattningen. Budgeteringen och finansieringsplaneringen underlättas då månadshyran är fast under hela avtalsperioden. Avtalstiden för underhållsleasing är fyra år. Under den perioden har du också rätt att använda utrustningen. Antalet besök för regelbundet underhåll och tidpunkterna för besöken planeras enligt kökets användning och utrustning. Efter avtalsperioden kan du antingen köpa utrustningen, ingå ett nytt avtal och uppgradera utrustningen eller returnera den till det ställe som Metos meddelar.

I finansiering för underhållsleasing ingår alltid två parter: kunden och säljaren. I egenskap av kund väljer du utrustningen för ditt professionella kök. Därefter kan du söka om underhållsleasing via oss. I egenskap av säljare levererar Metos utrustningen och kommer överens om fortsättningen med kunden när underhållsleasingstiden går ut.

Blev du intresserad?  

Kontakta vår försäljning så ger vi dig ett personligt erbjudande på underhållsleasing.

Fördelar med underhållsleasing

 • Kökets nyckelutrustning får alltid underhåll och hålls i funktion 
 • Utrustningen står som säkerhet för leasingavtalet och ingen annan säkerhet behövs 
 • Finansieringsplaneringen och budgeteringen underlättas då månadshyran är fast och förblir densamma under hela avtalsperioden 
 • Kapital behöver inte bindas i anläggningstillgångar  
 • Tidpunkten för regelbundet underhåll avtalas alltid enligt när det passar köket, så att det är möjligt att planera inför störningen som orsakas i verksamheten
 • Vi är tillverkaren eller den officiella importören av utrustningen vi marknadsför och vi har direkt kontakt med leverantören, vilket möjliggör snabb tillgång till reservdelar och reparation av utrustningen
 • Vi använder i allt underhåll endast reservdelar av den ursprungliga tillverkaren för att säkerställa utrustningens funktionsduglighet
 • Våra underhållsmontörer har utbildning om alla märken som Metos säljer, vi säkerställer deras kunnande med årlig fortbildning

Konceptet för underhållsleasing

 1. Kunden väljer önskad utrustning, avtalstiden för underhållsleasing är fyra år.
 2. Kunden undertecknar leasingavtalet efter att finansieringsbeslutet har godkänts. 
 3. Utrustningen levereras och installeras hos kunden enligt Metos Oy Ab:s Allmänna leveransvillkor.
  Efter leveransen börjar skyldigheten att betala hyra till Metos Oy Ab. Hyrorna faktureras på förhand med tre månaders mellanrum.
 4. Efter leasingperioden är följande alternativ möjliga:
  a. Kunden kan köpa utrustningen av Metos Oy Ab för en summa som motsvarar fyra månadshyror.
  b. Man kan byta till ny utrustning. Då returneras den gamla utrustningen till Metos och ett nytt leasingavtal ingås om den nya utrustningen.
  c. Kunden kan returnera utrustningen till självkostnadspris till det ställe Metos meddelar.

Övriga utgifter som tillkommer vid underhållsleasing

I hyran ingår
 • öppnande av finansieringsavtalet och faktureringsavgifter
 • utrustningen
 • frakt och installation
 • träning i att använda utrustningen
 • besök för regelbundet underhåll enligt överenskommelsen, inklusive mätningar, tester, justeringar och byte av felaktiga komponenter enligt underhållsprogrammet. Arbetet utförs vid en överenskommen tidpunkt vardagar klockan 7–16. Resekostnader och nödvändiga delar ingår.
 • alla andra underhållsåtgärder som behövs för utrustningen under hela avtalsperioden, inklusive delar som slits, såsom lampor och tätningar, men exklusive tvättmedel
I hyran ingår inte
 • reparation av fel orsakade av användningsfel eller icke-avsedd användning
 • underhållsarbete utanför normal arbetstid (mån–fre kl. 7–16)
 • kostnader för underhållsjour
 • försäkring av utrustningen; kunden ska försäkra utrustningen som avtalet gäller hos sitt försäkringsbolag och lämna en kopia av försäkringsbrevet till Metos Oy Ab

När avtalet om underhållsleasing går ut

När avtalet om underhållsleasing tar slut kontaktar vi dig för att komma överens om fortsättningen. Du kan välja mellan följande alternativ:
a. Du kan köpa utrustningen av Metos Oy Ab för en summa som motsvarar fyra månadshyror.
b. Du kan byta till ny utrustning. Då returneras den gamla utrustningen till Metos och ett nytt leasingavtal ingås om den nya utrustningen.
c. Du kan returnera utrustningen till självkostnadspris till det ställe Metos meddelar.