Från plan till kök – enkelt och behändigt med vår projekttjänst

När vi har planerat ditt professionella kök är det dags att bygga det. Ett köksbygge kan se ut på många olika sätt – litet eller stort, nybygge eller renoveringsobjekt. Oavsett hurdant köksprojekt det är frågan om, vill vi att du ska få ett effektivt och fungerande kök enkelt och behändigt – utan att ditt projekt blir försenat. Därför ställer vi vårt eget starka kunnande om byggprojekt till ditt förfogande. 

 

Projekttjänsten håller i trådarna från planering till överlåtelse

I ett köksprojekt deltar många parter som alla har olika roller. Vår projekttjänst ser till att informationsutbytet mellan olika parter fungerar och att arbetet löper smidigt. Våra experter sköter om leveranser, tidtabeller och installation av utrustning. Vi säkerställer att både leveransen och installatörerna är på plats på överenskommen tid och att tidtabellen för installationen passar ihop med allt annat som görs på bygget. Då får vi allt gjort på en gång i köksprojektet, effektivt och säkert. 

Projekttjänsten ingår i alla köksprojekt som skaffas hos Metos. 

Ta kontakt

Ska du bygga ett professionellt kök? Metos projekttjänst hjälper att hålla i trådarna under hela köksprojektet.
Fyll i kontaktformuläret

Projekttjänstens arbetsmoment

1 Inledande möte för projektet
Vi går igenom innehållet i leveransen i sin helhet och ser till att alla parter har nödvändig information

2 Dimensionering och specialritningar som hjälp i arbetet
Vi kontrollerar alltid dimensioneringen på förhand.  

3 Möte med entreprenören 
Leveranstidtabellen specificeras och fastställs med alla aktörer på bygget. Då har alla en tydlig bild av projektets tidtabell och skeden.

4 Varuleverans
Varorna levereras till bygget och installeras enligt planen. Installationen utförs av Metos egna installatörer eller av en installatör som vi omsorgsfullt valt ur vårt nätverk. De sista finslipningarna görs ofta ännu på plats. Våra yrkeskunniga installatörer kan vid behov finslipa detaljerna på bygget utan att det påverkar tidtabellen för projektet.

5 Köket överlåts
Innan vi slutligen överlåter köket testanvänds det. Vid överlåtelsen får du tillgång till dokumentationen för utrustningen. Till slut ger våra sakkunniga utbildare instruktioner för användningen på en överenskommen tidpunkt.

6 Underhåll av köket 
Vi ser också till att ditt kök är i funktionsdugligt skick. Kom ihåg att utföra underhåll av utrustningen på förhand för att undvika driftstopp.

Projekttjänsten i siffror

Vår projekttjänst betjänar dig lokalt

Metos projekttjänst betjänar i hela Finland. Den lokala projektledaren är din samarbetspartner som ser till att projektet fortskrider enligt den överenskomna tidtabellen och rapporter om det till avtalad part. Vi utser kontaktpersoner som ansvarar för arbetsprocessen och sköter om leveranser, tidtabeller och installationer. Dimensioneringen kontrolleras på förhand. När ditt kök har installerats testar vi det för att försäkra oss om att allt fungerar. 

Vid överlåtelsen får du tillgång till dokumentationen för utrustningen. Dessutom visar våra utbildare de anställda hur utrustningen används.
 

Våra lokala projektledare ser till att ditt kök blir gjort på en gång 

Lauri Saarikoski

Lauri Saarikoski

projektledare
Nyland
020 439 4488
lauri.saarikoski@metos.fi

Mika Marttinen

Mika Marttinen

projektledare
östra och mellan Finland
020 439 4146
mika.marttinen@metos.fi

Antero Salo

projektledare
Västra och Norra Finland
020 439 4631
antero.salo@metos.fi

”På bygget måste man ibland göra ändringar i installationen i sista minuten. När vi arbetar på plats kan vi genuint beakta kundens synvinkel och lösa saker på plats så att allt fungerar bra ur kundens perspektiv och projektet inte försenas trots små ändringar.”
– Lauri Saarikoski, projektledare, Nyland

Installationstjänsten kan också skaffas för enskild utrustning

En del av utrustningen kan du beställa i vår webbutik med tillhörande installation. Installationen av enskilda apparater sköts som nyckelfärdig tjänst, och då ingår kopplingar till befintliga el-, vatten- och avloppspunkter.


Läs också: Vad kan jag installera själv i ett professionellt kök?