Metos är en ledande leverantör av lösningar för professionella kök och föregångare i branschen

Vi hjälper professionella kök att lyckas


Metos är Nordens ledande tillverkare och leverantör av professionell köks- och serveringsutrustning och inredning av rostfritt stål samt branschexpert. Vi har arbetat med att utveckla professionella kök och göra dem effektivare och framgångsrikare i hundra års tid.
 

Kitchen intelligence


”Kitchen Intelligence” som är en del av Metos produktnamn berättar om vårt mål att förbättra prestandan hos professionella kök. Vår kompetens står till våra kunders förfogande under hela livscykeln för ett professionellt kök eller en enskild utrustning. Vårt gemensamma mål är ett professionellt kök som fungerar effektivt, ekonomiskt, tryggt och miljövänligt.

”Metos starka kompetens och samarbete med våra kunder ligger mig varmt om hjärtat. Vi gör vårt bästa för att erbjuda våra kunder energieffektiva lösningar som gör branschen mer attraktiv.”

- Sami Kuparinen, verkställande direktör

Värderingarna styr vår verksamhet

Kompetens, kundorientering och kontinuitet är värderingar som valts ur våra kunders perspektiv och som gör samarbetet med oss meningsfullt och tillförlitligt. Genom de här värderingarna garanterar vi att våra kunder får bästa möjliga hjälp och stöd för att utveckla sin affärsverksamhet.

Kompetens 

Vi utbildar aktivt våra anställda om de professionella kökens produktteknik som ständigt förnyas. Med hjälp av vår kompetens utvecklar vi lösningar som förbättrar våra kunders konkurrenskraft. Vi utvecklar också våra egna processer för att kunna erbjuda lösningar på ett allt mer produktivt och ekonomiskt sätt. 
Kompetensen återspeglas som omfattande kunnande och yrkesskicklig sakkunskap som vi tillhandahåller våra kunder. Vi har en djup förståelse för de professionella kökens behov, krav och trender, och vi kan erbjuda branschens bästa lösningar för våra kunders behov.  

Kundorientering 

Kundorientering styr allt vi gör. Vi förstår att alla kunder är unika, och vi strävar efter att tillgodose varje kunds behov på bästa möjliga sätt. Vi lyssnar på våra kunders behov och säkerställer att deras behov och mål står i centrum för allt vi gör.
Vi utvecklar produkter och tjänster tillsammans med våra kunder. Vi samlar aktivt respons av kunderna och utnyttjar responsen i vår verksamhet.

Kontinuitet 

Kontinuitet är en viktig värdering för våra kunder. Vi arbetar ständigt för att Metos ska vara en önskad samarbetspartner. Vi vill bygga och upprätthålla långvariga relationer med våra kunder och vara en pålitlig partner för dem också i framtiden. 
Vi förser våra kunder med lösningar som är helhetsmässigt ekonomiskt fördelaktiga under hela livscykeln. Dessutom erbjuder vi kontinuerligt stöd och underhåll för att säkerställa att våra kunders utrustning fungerar på bästa möjliga sätt och att kunderna kan koncentrera sig på sin kärnverksamhet. 


Vi vill vara en föregångare och påverkare inom den professionella köksbranschen –
våra kunders främsta val på marknaden vi verkar inom. 
Vi tillverkar de bästa grytorna i världen. 
 

Internationella Metos

Metos är en internationell aktör och partner. Därför kan du vara säker på att få smidig betjäning i vilket land som helst. 

Inom branschen för professionella kök är Metos det enda europeiska företaget som kan erbjuda heltäckande tjänster i åtta länder. Metos Kitchen Solutions verkar förutom i Finland också i Sverige, Norge, Estland, Lettland och Litauen. Vi betjänar också i Frankrike, Nederländerna och Belgien. Affärsenheten Metos Cooking Solutions fokuserar på att betjäna stora produktionskök och på att utveckla dem internationellt. Metos Cooking Solutions har ett täckande nätverk av distributörer på alla håll i världen med fokus på bland annat Asien. För en stor del av vår exportverksamhet står Metos Marine, som har levererat utrustning till över 6 000 fartygskök runt om i världen.

Metos är en del av koncernen AliGroup, en av världens ledande tillverkare av professionell köksutrustning. 

Din partner under det professionella kökets hela livscykel

Våra livscykeltjänster för professionell köksutrustning är ett heltäckande tillvägagångssätt där det ingår planering och val av utrustning, installation, träning, underhåll och återvinning. Med hjälp av våra tjänster fungerar det professionella köket smidigt, hållbart och säkert. 

Vårt gemensamma mål är ett professionellt kök som fungerar effektivt, ekonomiskt, tryggt och miljövänligt
 

Många lösningar som är viktiga för att ett kök ska fungera skapas redan i planeringsskedet. Vår tjänst för planering av professionella kök hjälper med att se till att det nya köket kommer att vara fungerande, effektivt och långvarigt, och att det är smidigt och ergonomiskt att arbeta i köket. Vår verksamhet grundar sig både på en lång erfarenhet i branschen och på det senaste kunnandet om nya trender och utmaningar kring de professionella kökens funktion. 

När planeringen är klar och den rätta utrustningen har valts är det dags att påbörja projektet med att bygga köket. I det här skedet ser vår projekttjänst till att köksbygget går smidigt till. Projekttjänsten är nära involverad i arbetet och sköter om att sista minutens ändringsönskemål på bygget uppfylls utan att projektet försenas. Installation och testanvändning av utrustningen ingår.  

Vår träningstjänst ser till att du får ut det mesta möjliga av utrustningen du skaffar. Vårt gemensamma mål är ett professionellt kök som fungerar effektivt, ekonomiskt, tryggt och miljövänligt. I projektleveransen ingår träning i att använda utrustningen. Vi bygger upp en träningsplan projektspecifikt enligt kundens behov. 

Utrustningen och systemen i ett professionellt kök kräver regelbundet underhåll för att fungera optimalt. Med hjälp av pålitligt och regelbundet underhåll säkerställer vi att utrustningen fungerar som den ska och inte har nötta ställen eller ansamlingar som ökar utrustningens förbrukning. Med regelbundet underhåll minskar du också förbrukningen av energi och vatten. Vårt underhåll hjälper givetvis också om det visar sig vara något fel på din utrustning. Vårt underhållsnätverk betjänar i hela Finland för att kunna hjälpa dig så smidigt som möjligt.

Vårt sakkunniga försäljningsnätverk omfattar hela Finland och betjänar yrkesskickligt och kundorienterat vid enskilda utrustningsbehov liksom i mindre och större köksprojekt. Vid enskilda utrustningsbeställningar kan du också vända dig till vår kunniga OnLine-tjänst om du behöver hjälp.

Vårt försäljnings- och underhållsnätverk omfattar hela Finland. Vi erbjuder lokal service just för dig!