Kök med stora produktionsvolymer

Ett produktionskök är ett professionellt kök som är utformat och utrustat för tillredning av stora mängder mat. Utrustningen och metoderna som används är avsedda för professionellt bruk och möjliggör effektiv och snabb tillredning av stora mängder mat. 

Det finns många sätt att laga god mat. Produktionssätten väljs alltid enligt köket och kunderna. När produktionsättet väljs är målet att köket ska fungera så smidigt som möjligt och att den skaffade utrustningen ska användas effektivt. Vi utvecklar bättre processer för produktionskök, oavsett om tillredningsmetoden är cook-serve, cook-chill, hot fill, kalltillredning eller sous-vide. Oftast kombineras flera produktionsmetoder, i stället för att enbart en metod används. Vårt processkunnande hjälper dig att lära känna särdragen i olika produktionsmetoder och att utnyttja de olika metoderna maximalt.

Ett produktionskök kan tillreda upp till tusentals måltider per dag för både den egna enheten och för utdelningskök. Med tanke på de här behoven har vi fungerande kökslösningar som du får färdigplanerade av oss för det produktionssätt du valt. Tack vare vår långa erfarenhet kan vi planera lösningar som är flexibla och som också kan utvidgas då verksamheten växer.

När kökets användningsgrad växer blir de viktigaste kriterierna vid valet av utrustning mångsidighet, effektivitet, driftssäkerhet, låga driftskostnader, kvalitet och enkel användning. I vårt sortiment hittar du den bästa utrustningen på marknaden som uppfyller de här kraven. En viktig del är produktionskoncepten kring grytor och kombiugnar. 

Artiklar om produktionskök och processer 

Effektiv omrörning av stora mängder mat

Metos Cooking Solutions exporterar finskt storkökskunnande

Ruoankuljetus on taitolaji

Kylmästi tehokas Porvoon keskuskeittiö

Kiljavan sairaala uudisti ammattikeittiölaitteensa huoltoleasing-sopimuksella

Keittiölaitteita ei ole pakko omistaa itse

Underhållsleasing medför trygghet och flexibilitet

Professionell köksutrustning kan skaffas också genom ett avtal om underhållsleasing. Avtalet om underhållsleasing medför trygghet och flexibilitet då du kan vara säker på att utrustningen underhålls och fungerar. Avtalet om underhållsleasing har alltid en fast månadsavgift.

Metos Cooking Solutions

 Försäljningsenheten Metos Cooking Solutions fokuserar på att utveckla produktionsmetoder för storkök.
Enheten betjänar både internationella återförsäljare och stora lokala produktionskök.  

Metos Proveno, Metos DiagoMix och Metos DOS-2 NonStop-portionering

Praktisk tilläggsutrustning för köket 

Puré-set

Underlätta ditt arbete och förbättra ergonomin! Tillred puréer och soppor behändigt i en kombigryta med hjälp av ett puré-set.

Läs mer

Kantinvagga

Kantinvaggan är till hjälp vid tömning i GN-kantiner. Den hålls i horisontalplan framför en lutande gryta.

Se videofilmen

Diagomix

Diagomix-utrustning i grytan gör det snabbare och lättare att blanda ingredienser.

Se videofilmen

Kontaktuppgifter

Kontakta oss när det är aktuellt med ett nytt kök, anskaffning av utrustning, förnyelse av verksamheten – eller när du helt enkelt vill diskutera processerna i ditt kök och utvecklingen av köket.