Metos on ollut jo lähes 100 vuoden ajan varustamassa suomalaisia ammattikeittiöitä. Olemme markkinajohtaja Pohjoismaissa, Baltian maissa sekä Benelux-maissa ja kuulumme ALI-ryhmään. Metoslaisia on noin 750 kymmenessä eri maassa.

 

Vastuullisuus

Ympäristö on yhteinen asiamme

Vastuullisuus

Laadukas ja ympäristöystävällinen toiminta rakentuu palveluketjun saumattomasta yhteistyötä aina suunnittelusta koko keittiön tai yksittäisen laitteen elinkaaren ajalle. Metos on ensimmäinen merkittävä yritys, joka on saanut ISO 9001 -laatu- ja ISO 14001 -ympäristösertifikaatit ammattikeittiöasiakkaita palvelevissa myynti- ja huoltotoiminnoissaan.

Ympäristö on yhteinen asiamme

Metos kantaa vastuuta ympäristön tilasta ja kehittää jatkuvasti uusia, entistä ympäristöystävällisempiä ratkaisuja. Parannusten saavuttamiseksi olemme yhteistyössä asiakkaiden, tavarantoimittajien sekä palveluyritysten kanssa. Laiteinvestoinnit tehdään useiden vuosien käyttöä varten, joten keittiösuunnittelussa tehtyjen ratkaisujen vaikutus näkyy pitkään. Koulutuksella ja koko maan kattavilla huoltopalveluilla vaikutetaan keittiölaitteiden koko elinkaaren aikaiseen ympäristörasitukseen.

Metoksella on ISO 14001 -ympäristösertifikaatin lisäksi myös Rinki-merkin käyttöoikeus (pakkausten tuottajavastuun hoitaminen). Lisäksi koko maan kattavan vanhojen laitteiden vastaanotto- ja kierrätysjärjestelmän avulla huolehdimme siitä, että kaikki kierrätyskelpoinen materiaali tulee hyötykäyttöön. Olemme liittyneet mukaan Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen toimenpideohjelmaan ja tehostaneet merkittävästi omaa energiankäyttöämme toimipaikoissamme.

Elinkaariajattelu on avainasia

Astianpesukoneiden valmistus ja myynti kuljetuksineen aiheuttivat vain noin prosentin verran koneiden koko elinkaaren aikaisesta ympäristörasituksesta. Kaikki muu tulee käytöstä. Olemme johdonmukaisesti panostaneet tekniikkaan, jolla astiahuollon energian-, veden- ja kemiankulutusta on voitu ratkaisevasti pienentää. Nämä ratkaisut ovat tänä päivänä käytössäsi kaikissa kokoluokissa aina kupukoneista suurimpiin tappimattopesukoneisiin. Keräämme jatkuvasti yksityiskohtaista tietoa keittiön energian- ja veden kulutuksesta. Tuottamallamme tutkimustiedolla autamme suomalaisia ammattikeittiöitä menestymään.

Asiakaslähtöisyys

Kehitämme tuotteitamme ja palveluitamme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Selvitämme asiakkaidemme vaatimukset ja tarpeet huolellisesti ja varmistamme näin oikeat lähtötiedot. Keräämme aktiivisesti asiakaspalautetta ja hyödynnämme sitä toiminnassamme.

Osaaminen

Koulutamme aktiivisesti henkilöstöämme ammattikeittiöiden prosesseihin sekä tuoteteknologiaan. Kehitämme aktiivisesti uusia ratkaisuja, jotka parantavat asiakkaiden kilpailukykyä. Kehitämme aktiivisesti omia prosesseja, jotta voimme tarjota ratkaisumme entistä tuottavammin ja taloudellisemmin.

Jatkuvuus

Toimitamme asiakkaillemme ratkaisuja, jotka ovat kokonaistaloudellisesti edullisia koko niiden elinkaaren ajan. Luomme ja ylläpidämme pitkäaikaisia asiakassuhteita. Teemme jatkuvasti töitä sen eteen, että Metos on haluttu yhteistyökumppani.