Art.nr: MG4246154

Diskmaskin Metos WD-6 Autostart med kondensorenhet

Bra arbetsmiljö, utomordentlig hygien och optimalt diskresultat gör Metos WD-6 Autostart diskmaskin till en av de bästa huvdiskmaskinerna på marknaden.

Listpris 8 914,00 €
På beställning
Bra arbetsmiljö, utomordentlig hygien och optimalt diskresultat gör Metos WD-6 Autostart diskmaskin till en av de bästa huvdiskmaskinerna på marknaden.

Metos WD-6 Autostart diskmaskin är försedd med en kondenseringsenhet som avsevärt förbättrar luftkvaliteten i rummet samt även spar energi. Kondenseringsenheten kondenserar ånga som produceras under den sista sköljningen. Kondenseringsenheten hjälper att ta tillvara värme för att värma upp kallvatten som kommer in i diskmaskinen. På detta sätt drivs kall luft i lokalerna ut vilket hjälper till att förbättra rummets luftkvalitet.

Autostart is är den enda diskmaskinsmodellen som finns på marknaden med ett helt automatiskt system för huvlyft och -sänkning. Huven sänks och diskmaskinen startar automatiskt när en korg förs in. Huven lyfts automatiskt efter avslutat diskprogram. Huvens unika konstruktion förhindrar att ånga stiger mot användarens ansikte när huven öppnas. Det minsta kalla vattentrycket i automatiskt huvlyftsystem är 300 kPa.

Disk- och sköljtider så väl som sköljvattnets temperatur kan justeras efter behov vilket gör det möjligt att skapa ett individuellt diskprogram för till exempel fint porslin med användning av en lägre sköljvattentemperatur. Larm för låg vattentemperatur och otillräcklig mängd sköljvatten. Om sköljvattentemperaturen sjunker till under 85°C fortsätter maskinen att diska till den önskade sköljvattentemperaturen uppnås. Diskmaskinen kontrollerar att sköljvattenmängden är tillräcklig och larm ljuder om det inte finns tillräckligt med sköljvatten. Diskvatten töms från spolarmarna innan sköljningen för att skydda ren disk från droppande diskvatten. Huvens unika konstruktion förhindrar att ånga stiger mot användarens ansikte när huven öppnas.

Valt program, temperatur och återstående disktid visas på kontrollpanelen. Dessutom visas det dagliga antalet samt det totala antalet korgar fyllda och diskade i maskinen på kontrollpanelen. Diskmaskinen informerar användaren om vattenkranen är stängd samt om nivåröret är i fel läge. Diskmaskinen är enkel att hålla ren med hjälp av ett automatiskt rengöringsprogram. Standbyfunktionen gör det möjligt att behålla tanktemperaturen under längre avbrott mellan diskarna. När standbyfunktionen är på är diskmaskinens huv stängd och diskprogrammet kan inte startas.

- kondenseringsenhet (för kallvattenanslutna diskmaskiner)
- automatisk huvlyft och -sänkning
- tre diskprogram: 1.2, 1.7 och 3.2 minuter
- fri inmatningshöjd i maskinen är 405 mm
- automatiskt rengöringsprogram
- diagnostik
- standbyfunktion
- rensning av spolarmar
- pumpens effekt 0.9 kW
- värmare 12 kW
- elektronisk styrning
- ljud- och värmeisolerad
- tankvolym 50 l
- korgstorlek 500x500 mm

LEVERANSEN OMFATTAR:
- sköljmedelsdoserare
- korg för tallrikar
- korg för koppar
- bestickkorg

TILLBEHÖR (beställs separat)
- diskmedelsdoserare för flytande diskmedel
- HACCP (WEB Tool)
- imhuven är fäst på maskinens baksida vilket förebygger att ångan strömmar ut i diskrummet utan leder den istället till ventilationstrumman.
- försedd med en högtryckspump
- försedd med en tömningspump
- automatisk styrning för ventilationsfläkt
Allmän
Beskrivning Diskmaskin Metos WD-6 Autostart med kondensorenhet
Mått och kapacitet
Produktkapasitet cirka 47 korgar/timme
Invändigt mått mm 545x506x405
Bredd mm 600/710
Djup mm 657/700
Höjd mm 1447/2146
Paketvolym 1,011 m3
Dimensioner på förpackning (LxBxH) 71x77x185 cm
Nettovikt med ental 134 kg
Vikt inkl. emballage 150 kg
Teknisk information
Anslutningseffekt kW 12.9
Säkringsstorlek A 25
Spänning V 400
Antal faser 3NPE
Frekvens Hz 50
Kapslingsklass (IP) 45
Typ av anslutning Flexibel
Anslutningspunkt höjd mm 550±50
Kallvatten diameter 1/2"
Kallvatten, flöde l/min 18
Kallvatten, min tryck kPa 300
Varmvatten, flöde l/min 18
Avlopp, diameter 50
Avlopp, flöde l/s 3
Avlopp, höjd mm 390
Ljudnivå dB 61
Ånggenerator kW 9
Funktioner
Driftstyp Elektronisk
Diskkorgsstorlek mm 500x500
Antal program 3
Isolering Isolerad
Diskmetod Normal disk
Tömningspump 2
Energi och förbrukning
Anslutningseffekt Elektrisk

product-publisher-title