Regelbundet underhåll har en viktig uppgift: att säkerställa verksamhetens kontinuitet i det professionella köket

2023-10-09 08:02
huolto
Timo Lehikoinen painottaa, että keittiö toimii ja tuottaa, kun laitteiden huolto pelaa.

Underhållet har en allt större betydelse för det professionella köket i och med att effektivitetskraven på köken ökar. ”Utrustningen har skaffats för att vara produktiv, och därför gäller det att se till att apparaterna är funktionsdugliga”, säger servicechefen för Metos Underhåll Timo Lehikoinen. ”Det regelbundna underhållets roll kan inte betonas nog i dag.”

Den professionella köksutrustningen underhålls redan under garantitiden – precis som bilar. ”När vi utför regelbundet underhåll med framförhållning fungerar utrustningen varje dag. Om det behövs reparationsunderhåll är utrustningen redan trasig”, konstaterar Lehikoinen. 

Med hjälp av regelbundet underhåll bär investeringen frukt – utrustningen håller och är produktiv under hela livscykeln. I samband med de överenskomna underhållsbesöken kan man samtidigt se till att utrustningen i köket överensstämmer med de aktuella bestämmelserna och att arbetssäkerheten är i ordning. 

Ansvarsfull betjäning i hela Finland

Metos Underhåll hjälper kunder i hela Finland, med alla underhållsåtgärder. De nästan 100 proffsen i vår underhållsorganisation fokuserar på underhåll av Metos-utrustning, både regelbundet enligt överenskommelse och vid akuta problem. ”Alla våra installatörer är yrkesfolk inom elbranschen, och dessutom får de Metos egen träning och de långa anställningsförhållandena för med sig en kännedom utrustningen”, berättar Timo Lehikoinen. 

Utrustningsbasen som Metos erbjuder är otroligt omfattande, och tekniken förändras och utvecklas hela tiden. ”Vi koncentrerar oss på underhåll av Metos-utrustningen för att våra installatörer säkert ska vara experter på sitt arbete”, betonar servicechefen Lehikoinen.

Gott underhåll av utrustningen handlar om ansvarsfullhet hos både Metos och kunden. Underhållet förlänger avsevärt utrustningens livslängd och skjuter upp behovet av nya investeringar. När det har gjorts underhåll på utrustningen fungerar den dessutom alltid energieffektivt.

Det viktigaste är nöjda kunder

Vårt fokus på att betjäna professionella kökskunder utgör en stabil grund för våra underhållstjänsters kundnöjdhet. ”En egen underhållsorganisation, egna reservdelslager i installatörernas bilar, betjäning lokalt på olika håll i Finland och ett centrallager i Kervo”, räknar Lehikoinen upp.

”Vi följer hela tiden vår kundnöjdhet”, säger Lehikoinen. ”Det senaste vitsordet för den totala nöjdheten var 8,8. För den här goda siffran har vi också vårt goda samarbete med kunderna att tacka.”

Även om betydelsen av regelbundet underhåll ökar, spelar också reparationsunderhåll alltid en viss roll. Metos reparationsunderhåll har som mål att sköta 80 procent av uppdragen redan inom ett vardagsdygn. 

A-underhållskoden går direkt till utrustningens ”personuppgifter”

Timo Lehikoinen berättar att utrustningens underhållshistoria börjar redan med köksplaneringen. ”Rätt utrustning, för rätt behov och rätt installerad”, sammanfattar han. ”Och sedan är det dags för rätt användning av utrustningen.”

”Varje Metos-apparat förses genast i installationsskedet med en dekal med en A-kod, och bakom koden finns all nödvändig information.”Det vi gör bygger aldrig på gissningar, utan alla fakta om det förflutna, nuläget och vad som behövs för att förutse framtiden finns i registret så länge Metos ansvarar för underhållet”. Saker och ting ska vara enkla för kunderna. En utrustningskod och ett landsomfattande telefonnummer som hjälper. Mer än så behövs inte.”

Låter regelbundet underhåll som ett bra alternativ?

Om du blev intresserad av fördelarna med regelbundet underhåll, tveka inte att kontakta oss. Ett underhållsavtal kan vara ett rimligt alternativ också då utrustningen/köket har varit i bruk en längre tid.

  • Ring 020 43913
  • Skicka e-post metoshuolto@metoshuolto.com

Servicechefen för Metos underhåll Timo Lehikoinen: 

Timo Lehikoinens första yrke var storhushållskock. I sitt nuvarande arbete hjälper han andra proffs inom köksbranschen att lyckas: köket fungerar och är produktivt när underhållet av utrustningen fungerar. ”Är det något jag inte vet, vet jag åtminstone vem jag ska fråga”, beskriver han sin långa erfarenhet hos Metos. Fritiden ägnar Timo åt god mat, motion och förtroendeuppdrag.

Läs mer om Metos underhållstjänster
Uusi Robusto tarjoaa ajattomia, modernilla twistillä nykypäivään istutettuja makuja
Bistro Dagmar - favoriträtter och en avslappnad atmosfär
Bra köksdesign ger effektivitet och smidighet i vardagen i ett professionellt kök
Håll dina professionella köksmaskiner i toppskick - spara pengar och vår planet
Metos Viron myyntijohtaja sai tunnustuksen Viron puolustusministeriöltä
Keittiömestari Hans Välimäki on luottanut Metoksen ammattikeittiöratkaisuihin koko uransa ajan