Metos yleiset myynti- ja takuuehdot

Myyntiehdot

Metos myy tuotteitaan yritysasiakkaille ja julkisyhteisöille Suomessa. Sopimuksissa noudatetaan Suomen kauppalakia, ellei sopimuksessa ole toisin määrätty. Metos Oy Ab:sta käytetään jäljempänä nimitystä ”Metos”, Metoksen kanssa kauppaa käyvästä yrityksestä ”Asiakas”. Metos pidättää oikeuden muuttaa myyntiehtoja tiedottamalla niistä verkkosivuillaan.

Hinnat
Hinnat ovat euromääräisiä nettohintoja, alv 0 %. Listahinnaston löydät tästä.
 
Jatkuvan tuotekehityksen vuoksi Metos pidättää oikeuden tuotteiden, tuotetietojen ja hintojen muutoksiin. Tilaushetkellä noudatetaan kulloinkin voimassa olevia hintoja ja myyntiehtoja. Lain määräämät muutokset astuvat voimaan säädösten voimaantulohetkellä ilman erillistä ilmoitusta. 

Toimitusaika
Verkkokaupassa on kerrottu kunkin tuotteen sen hetkinen saatavuus. Tuotteet, jotka on merkitty Verkkokaupassa ”Saatavilla” toimitetaan tilausta seuraavana arkipäivänä, ja ne ovat Asiakkaalla 2-5 arkipäivän kuluessa. Mikäli tilattua tuotetta ei kuitenkaan ole saatavilla, ilmoitamme asiasta sekä tuotteen saatavuustilanteesta.
”Tilaustuote” merkityn tuotteen lähetyspäivä Keravan varastolta kerrotaan Asiakkaalle lähetettävässä tilausvahvistuksessa.

Toimitukset
Metoksen yleinen toimitusehto on vapaasti varastostamme EXW Kerava, ellei Asiakkaan kanssa ole erikseen muuta sovittu. Pakkaus sisältyy toimituksen hintaan. Mikäli toimitus hoidetaan Metoksen järjestämällä kuljetuksella, kuljetus vakuutetaan kuljetusvahinkoja varten Metoksen lukuun. 

Toimitustavat ovat:
Asiakas noutaa tuotteen itse OUTLET-myymälästä. OUTLET-myymälän osoite on Metos Oy Ab, Ahjonkaarre, Kerava. Outlet-myymälän aukioloajat ja yhteystiedot löytyvät tämän linkin takaa.

PostNord-paketti, Postipaketti tai Rahti. Pakkaus sisältyy hintoihin. Metos valitsee toimitustavan tuotteen tai määrän mukaan.

Asennettuna. Toimitukseen sisältyy rahti, kuljetusvakuutus sekä asennus, käyttökuntoon asennettuna sekä pakkausmateriaali pois vietynä. 

Asennus
Metoksen asennuspalvelu käsittää toimitukseen kuuluvien laitteiden ja kalusteiden paikoilleen asennuksen ilman LVIS- ja rakennusteknisiä töitä. Asennustyö suoritetaan arkipäivisin (ma-pe) klo 7-15.30 välisenä aikana. Asennus veloitetaan sopimuksen mukaisesti.

Asennuspaikan tulee olla asennustyön edellyttämässä kunnossa sovitun aikataulun mukaisesti (rakennus- ja LVIS-tekniset työt yms.). Haalausreitin on oltava esteetön. Mikäli haalaus kuuluu Asiakkaan vastuulle, on laitteiden oltava asennustilassa työn alkaessa. 

Maksutavat
Maksutapa sovitaan Asiakkaan kanssa tilausta tehtäessä. Normaali maksutapa on maksu laskulla, 14pv netto. 

Laskut toimitetaan verkkolaskuna tai muuten sähköisesti. Laskun lähettämisen jälkeisestä asiakkaan ilmoittamasta laskutustietomuutoksesta veloitamme 50 euron (+alv) käsittelymaksun.

Ellei toisin ole sovittu, Metos on oikeutettu laskuttamaan sovitut maksut, kun tavara on toimitettu. Jos Asiakas ei maksa laskua viimeistään eräpäivänä, Metoksella on oikeus periä viivästyskorkoa korkolain (633/1982) mukaisesti sekä kohtuulliset perintäkulut. Viivästyskorko on korkolain mukainen viitekorko lisättynä korkolain mukaisella 7%:n lisäkorolla.

Omistusoikeus
Metos Oy Ab pidättää täyden omistusoikeuden myymäänsä tavaraan, kunnes kauppasumma on kokonaisuudessaan korkoineen ja kuluineen maksettu.

 

Laitteen takuu ja takuuehdot

Takuuaika alkaa siitä päivästä, jolloin tavara on luovutettu Asiakkaan edustajalle. Jos Asiakas toteaa vastaanottotarkastuksessa, että tavarassa on virhe, takuu alkaa kuitenkin vasta siitä päivästä, kun Metos on korjannut virheen.

Metos antaa myymilleen tavaroille takuun raaka-aine- ja valmistusvirheiden varalta. Takuuaika on yksi (1) vuosi, jollei toisin ole sovittu. Takuu koskee Suomeen ensimmäiselle ostajalle myytyjä laitteita. Takuukorjausta vaativan on tarvittaessa todistettava takuun voimassaolo. 

Takuukorjauspyynnöt on esitettävä viivytyksettä takuuaikana suoraan Metoksen huollolle ensisijaisesti soittamalla 020 300 300. Kiinteästi asennetut ja hankalasti liikuteltavat laitteet korjataan mahdollisuuksien mukaan Asiakkaan luona. Helposti liikuteltavat laitteet tulee Asiakkaan toimittaa omalla kustannuksellaan ja vastuullaan huoltopisteeseen (huoltopisteet löytyvät tästä linkistä) korjattavaksi. Korjatut laitteet ovat Asiakkaan noudettavissa tai ne toimitetaan Asiakkaan kustannuksella, hänen valitsemaansa kuljetustapaa käyttäen.
Takuukorjaukset suoritetaan mahdollisimman nopeasti normaalina työaikana (ma-pe klo 8-16.00). Mikäli työ Asiakkaan vaatimuksesta suoritetaan normaalin työajan ulkopuolella, veloitetaan työstä aiheutuvat kustannukset ylityökorvauksineen.

Takuu kattaa takuuaikana ilmoitetut raaka-aineista ja valmistuksesta johtuvat viat ja näiden laitteille aiheuttamat vauriot. Mainitut viat korjataan saattamalla laite toimintakuntoon. Uusiin vaihdetut vialliset osat ovat Metoksen omaisuutta. Takuuseen eivät sisälly viat, jotka ovat aiheutuneet:
- laitteen kuljetuksesta tai siirrosta
- käyttäjän huolimattomuudesta tai varomattomuudesta
- käyttöohjeiden, huollon tai hoidon laiminlyönnistä
- takuunantajasta riippumattomista olosuhteista
- muiden kuin valtuutettujen huoltajien suorittamista korjauksista tai huoltotoimenpiteistä
- tuotteen asetuksen tai asennusohjeiden vastaisesta tai virheellisestä asennuksesta tai virheellisestä sijoituksesta käyttöpaikalla
- tuotteen käyttämisestä muuhun kuin tarkoitettuun käyttöön
- tuotteen tavanomaisesta kulumisesta

Takuuseen ei myöskään sisälly laitteen toimintakunnon tai ulkonäön kannalta merkityksettömien vikojen korjaaminen. Osat, jotka rikkoutuvat luonnollisen kulumisen vuoksi eivät sisälly takuun piiriin. Käyttö- ja huolto-ohjeiden mukaiset toimenpiteet, käyttäjän tehtäviksi tarkoitetut säädöt ja käytönopastus eivät kuulu takuun piiriin. Välillisiä vahinkoja ei korvata takuun perusteella.

Virhevastuu
Mikäli tuotteessa tai palvelussa on jokin virhe, on Asiakkaan informoitava siitä Metosta, annettava Metokselle mahdollisuus todentaa virhe ja korjata se. Tapauskohtaisesti tuote voidaan joko vaihtaa uuteen, korjata tai myöntää hinnanalennus. Metoksen virhevastuu rajoittuu Asiakkaan tuotteesta Metokselle maksamaan kauppahintaan. Metos ei ole vastuussa tuotteiden tai palvelujen virheestä tai käytöstä aiheutuneista välittömistä tai välillisistä kuluista tai tulonmenetyksistä.

 

Palautukset 

Tavaroiden palautus hyväksytään edellyttäen, että lähetys ei ole ollut tilauksen mukainen tai tavara on ollut viallinen ja muistutus on tehty 8 päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta. Palautuksesta on aina etukäteen sovittava myyjämme kanssa. Vakiotuotteiden palautuksesta, joka ei johdu myyjän virheestä, hyvitetään enintään 80 %. Mittatilaus- ja erikoistuotteilla ei ole palautusoikeutta.

Asiakkaan palauttaessa tilaamansa tuotteen, on palautuksesta sovittava Metoksen kanssa. Sovitusta palautuksesta lähetetään Asiakkaalle palautuksesta sovittu dokumentti, joka tulee liittää palautettavan tuotteen mukaan. Asiakas palauttaa tuotteen omalla kustannuksellaan Metokselle osoitteeseen: Metos Oy, Tuotevarasto, Ahjonkaarre, 04220 Kerava. Metoksen vastaanottaessa tuote, se tarkistetaan ja hyväksytyn vastaanoton jälkeen palautus hyvitetään Asiakkaalle sovitusti. 

 

Tietoturva

Asiakkaan antamat tiedot tallentuvat Metoksen asiakasrekisteriin. Tietoja käytetään asiakassuhteen hoitoon ja ylläpitämiseen. Metos ei luovuta tietoja kolmannelle osapuolelle.
Tietosuojaseloste on nähtävillä tästä linkistä.