Vastuullinen työpaikka

Olemme osa Oikotien Vastuullinen työpaikka -yhteisöä. Mukana oleminen tarkoittaa sitä, että allekirjoitamme vastuullisen työnantajuuden periaatteet ja olemme sitoutuneet kantamaan vastuuta kehittämällä työn tekemisen tapoja jatkuvasti vastuullisempaan suuntaan, eli oppimaan muilta, kannustamaan esimerkein ja vaikuttamaan teoilla. Vastuullisuustyö on jatkuvaa ja pitkäjänteistä tekemistä ja kehittämistä. Työelämän vastuullisuus on tärkeämpää ja merkityksellisempää kuin koskaan aiemmin.

Vastuullisen työpaikan ja kesäduunin periaatteet:

 1. Kunnioitamme työnhakijaa. 
  Viestimme vuorovaikutteisesti, inhimillisesti ja selkeästi työnhakijoillemme.
 2. Perehdytämme työhön kunnolla. 
  Tarjoamme työhön tarvittavan perehdytyksen ja tukea itsenäisen työskentelyn alkaessa. Uudella työntekijällä on aina ensimmäisessä työvuorossa mukana kokeneempi työkaveri. Työturvallisuuteen perehdytetään etenkin työsuhteen alkaessa.
 3. Esihenkilömme ovat työntekijöitä varten. 
  Työntekijöillemme on selkeää oman esihenkilön rooli ja käytettävyys. Esihenkilömme ovat koulutettuja auttamaan ja tunnistamaan ennakoivasti työntekijöiden kohtaamia ja esiintuomia haasteita.
 4. Tarjoamamme työ on merkityksellistä, jossa saa kehittyä.
  Säännöllisillä kehityskeskusteluilla huomioimme sekä työntekijöiden halut että mahdollisuudet kehittyä ja edetä työssään. Tarjoamme mahdollisuuden vaikuttaa omaan työnkuvaan, jotta työ on ja tulee jatkossakin olemaan merkityksellistä.
 5. Puutumme syrjivään kohteluun heti. 
  Kohtelemme työntekijöitä oikeudenmukaisesti palkkauksen, työtehtävien ja roolien suhteen. Meillä kannustetaan jokaista olemaan oma itsensä, emmekä syrji ketään. Työntekijöille on selkeästi viestitty, kuinka he voivat välittää tietoa kohtaamistaan epäkohdista. Kaikkiin epäkohtiin puututaan.
 6. Huolehdimme työntekijöidemme hyvinvoinnista.
  Työpäivien pituudet ja resursointi suunnitellaan niin, että ne mahdollistavat jaksamisen työssä ja etteivät työntekijät ylikuormitu. Meillä kuunnellaan työntekijää ja joustetaan elämän eri vaiheissa.
 7. Maksamme kohtuullista palkkaa.  
  Palkka on tärkeä motivaatiotekijä, joka lisää myös työn merkityksellisyyden kokemusta. Palkkojen perusteiden tulee olla organisaatiossa avoimet ja selkeät. Työntekijän tulee saada palkka ajoissa ja oikein.

Lisätietoja

Haluatko lisätietoja? Voit olla yhteydessä HR-asiantuntijaamme.
Riitta Scheiman

Riitta Scheiman

HR-asiantuntija
020 439 4000
riitta.scheiman@metos.com