Tietosuojaseloste


(Tämä tietosuojaseloste on päivitetty 31.10.2022.)

Metos Oy Ab ja sen työntekijät ovat sitoutuneet suojaamaan yksityisyyttäsi ja henkilötietojasi. Noudatamme tietojen käsittelyssä siihen sovellettavaa lainsäädäntöä ja hyviä tietojenkäsittelykäytäntöjä.
Tässä selosteessa kerromme miten Metos käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja, millaisia henkilötietoja käsittelemme ja mihin tarkoituksiin niitä käytetään eri tilanteissa.

Rekisterinpitäjän yhteystiedot:
Nimi: Metos Oy Ab
Y-tunnus: 0108466-4
Osoite: Ahjonkaarre, 04220 Kerava
Puhelin: 0204 3913
Sähköposti: metos.finland@metos.fi

Seuraavassa kerromme henkilötietojen keräämisestä ja käsittelystä perustuen siihen, millainen yhteys henkilöllä on Metokseen.

 

Asiakkaat


Henkilötietojen lähteet
Keräämme henkilötietoja suoraan henkilöiltä, jotka edustavat nykyisiä tai mahdollisesti tulevia asiakkaitamme tai muita sidosryhmiä. Henkilötietoja kerätään esimerkiksi sopimuksista, yhteydenotoista, palautteista, verkkopalveluiden rekisteröinti- ja käyttäjätiedoista tai muista asiakassuhteen hoitoon liittyvistä tapahtumista.

Kerättävät henkilötiedot
Keräämme ja käsittelemme esimerkiksi seuraavia henkilötietoja
 •     nimi
 •     tehtävä
 •     yritys
 •     osoite
 •     puhelinnumero
 •     sähköpostiosoite
 •     kieli
 •     tilaushistoria ja laskutustiedot
 •     tapahtumien osallistumistiedot
 •     palveluiden käyttäjätunnus ja salasana
 •     asiakaspalvelupuheluiden tallenteet
  

 Käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen keräämisen tarkoituksena on helpottaa Metoksen toimintaa ja tekemistä erilaisissa tilanteissa sekä parantaa yhteistyötä osapuolten välillä. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi

 •     myyntisopimuksen toteuttaminen
 •     palveluiden, tuotteiden tai asiakastuen tarjoaminen
 •     laskujen ja maksujen hallinta
 •     asiakas- ja markkinointiviestintä
 •     asiakassuhteen hallinta
 •     koulutusten ja tapahtumien järjestäminen ja hallinta
 •     palaute- ja tyytyväisyyskyselyiden tekeminen
  

Oikeusperusta
Käsittelemme henkilötietoja, vain kun siihen on pätevä oikeusperusta.Tällainen oikeusperusta on olemassa silloin, kun teemme markkinointia ja myyntiä, asiakassuhteen hallintaa tai asiakasviestintää.Kun toimimme asiakkaamme kanssa sopimussuhteessa, henkilötietojen käsittelyn oikeusperustana on sopimuksen toteuttaminen.

 

Verkkosivustoilla vierailijat


Henkilötietojen lähteet
Yleensä voit vierailla verkkosivustoillamme antamatta henkilötietojasi. Keräämme henkilötietoja verkkosivustoillamme vierailijoilta evästeiden avulla, yhteydenottolomakkeiden tiedoista tai palveluihin rekisteröityneiltä.

Kerättävät henkilötiedot
Sivustoilla käyttämiemme evästeiden avulla saamme vierailijan IP-osoitteen, selaintyypin ja käynnin lähteen. Lisäksi keräämme tietoa vierailluista sivuista ja markkinointiviesteihin liittyvistä aktiviteeteista. Mikäli et halua meidän saavan näitä tietoja evästeiden avulla, voit kieltää haluamasi evästeet tai muuttaa asetuksia halutessasi vasemmasta alalaidasta löytyvästä eväste-ikonista. 
Verkkolomakkeille täytetyistä tiedoista keräämme sinne syötettyjä henkilötietoja, esimerkiksi nimi, yrityspuhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Käsittelyn tarkoitus
Verkkosivustoilta kerättyjen henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on verkkosivuston käytön turvaaminen ja optimointi, palveluidemme laadun kehittäminen sekä tuotteidemme ja palveluidemme markkinointi ja tehtyjen tilausten toimitus. Lisäksi voimme kehittää verkkosivujemme sisältöä käyttäjien kiinnostuksen perusteella.

Oikeusperusta
Käsittelemme henkilötietoja, vain kun siihen on pätevä oikeusperusta. Verkkosivustomme turvaaminen ja optimointi, palveluiden kehittäminen ja markkinointi ovat oikeutettuja etujamme. Rekisteröidyn suostumuksella voimme käyttää yhteystietoja hyväksi lähettäessämme markkinointiviestintää.

 

Toimittajat ja alihankkijat


Henkilötietojen lähteet
Keräämme henkilötietoja suoraan toimittajiltamme ja alihankkijoiltamme erilaisten toimittaja- ja alihankkijasopimusten puitteissa.

Kerättävät henkilötiedot
Keräämme ja käsittelemme esimerkiksi seuraavia henkilötietoja
 •     nimi
 •     tehtävä
 •     pätevyys- ja koulutustiedot
 •     yritys
 •     puhelinnumero
 •     sähköpostiosoite
 •     kieli
 •     laskutus- ja sopimustiedot
Käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen keräämisen tarkoituksena on helpottaa Metoksen hankintaa ja hallita kumppanuussuhteita. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi
 •     tuotteiden ja palveluiden hankinta
 •     laskutuksen ja maksujen hallinta
 •     kumppanuussuhteen hallinta
 •     vaadittavien pätevyyksien voimassaolo
Oikeusperusta
Käsittelemme henkilötietoja, vain kun siihen on pätevä oikeusperusta. Tällainen oikeusperusta on olemassa silloin, kun teemme palveluiden tai tuotteiden hankintasopimuksia, käytämme alihankkijoita pätevyyksiä vaativissa tehtävissä ja hoidamme maksuliikennettä.

 

Työnhakijat

Rekrytoinnin tietosuojaseloste löytyy Metoksen nettisivujen työnhakusivustolta tai tästä Rekrytointijärjestelmän tietosuojaseloste

 

Henkilötietojen käsittelijät ja siirtäminen Metoksen ulkopuolelle

Metoksella henkilötietoja käsittelevät vain henkilöt, jotka ovat siihen oikeutettuja tehtävänsä perusteella. Käytämme palveluntarjoajia esimerkiksi maksujen ja laskujen hallinnassa ja verkkopalvelujen tarjoamisessa. Näissä tapauksissa henkilötietojen käsittely tapahtuu Metoksen ohjeiden mukaisesti Metoksen määrittämiin tarkoituksiin.
Jos henkilötietoja käsitellään teknisten tai käytännöllisten vaatimusten takia EU:n ulkopuolella, Metos varmistaa, että tällaisille siirroille on oikeudellinen perusta.
Metos voi joutua luovuttamaan henkilötietoja toiselle rekisterinpitäjälle, esimerkiksi viranomaisille, kun Metoksella on lakisääteinen velvollisuus siihen.

 

Henkilötietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään vain niin kauan ja siinä laajuudessa, kuin se on tarpeellista niiden tarkoitusten kannalta, joita varten ne alun perin kerättiin. Säilytysaika vaihtelee käsittelyn tarkoituksen ja henkilötiedon tyypin mukaan. Rekisteriin tallennetut tiedot hävitetään tai tehdään nimettömiksi, kun niiden säilyttämiseksi ei enää ole laillista perustetta.

 

Rekisterin suojaus

Rekisterin tietoturvallisuus, tietojen luottamuksellisuus ja oikeellisuus varmistetaan riittävin teknisin ja organisatorisin keinoin. Rekisterin tietojärjestelmät on suojattu asianmukaisin teknisin toimenpitein sisältäen säännölliset tietoturva- ja ympäristöpäivitykset, salatut yhteydet ympäristöön ja turvallisen verkkoympäristön. Tietojen käsittelyoikeus on ainoastaan sellaisilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävässään. Tietoja pääsee käsittelemään tehtäväkohtaisten roolien mukaisesti vain siihen koulutettu ja opastettu henkilöstö.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää mitä henkilötietoja käsittelemme ja miten niitä käsitellään. Rekisteröity voi pyytää kopion tällaisista tiedoista ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjän yhteystiedoissa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.
Jos henkilötiedoissa on puutteita, virheitä tai vanhentunutta tietoa, rekisteröidyllä on oikeus pyytää niiden korjaamista tai täydentämistä.
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojensa poistamista. Poistamme henkilötiedot, ellei meillä ole oikeudellista velvoitetta tai muuta pakottavaa syytä tietojen säilyttämiseksi. Jos henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, on tämä suostumus milloin tahansa peruutettavissa.
Rekisteröity voi pyytää rajoittamaan tai vastustaa henkilötietojensa käsittelyä. Tällaisessa tapauksessa arvioimme henkilötietojen käsittelyn lakisääteisiä perusteita.
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittely ei ole ollut tietosuojasääntelyn mukaista.

 

Tietosuojaselosteen muuttaminen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan muuttaa, kun liiketoiminnassamme tai tietosuojavaatimuksissa tapahtuu sitä edellyttäviä muutoksia. Tällä sivustolla on aina ajantasainen seloste. Suosittelemme, että tutustut tähän selosteeseen ja käyt säännöllisin väliajoin tarkastelemassa mahdollisia muutoksia.