Whistleblow-ilmoituskanava

Metos on sitoutunut toimimaan avoimesti ja noudattamaan asettamiaan eettisiä periaatteita. Haluamme varmistaa, että toimimme näiden periaatteiden mukaisesti, kehitämme jatkuvasti toimintaamme ja puutumme epäkohtiin. Tämän vuoksi meillä on käytössä yhteistyökumppanimme tarjoama anonyymi ilmoituskanava, eli ns. whistleblow-palvelu.
Ilmoituskanavan kautta voit ilmoittaa Metoksen toimintaan liittyvistä epäkohdista, väärinkäytösepäilyistä tai rikkomuksista. Ilmoittaminen tapahtuu nimellä tai nimettömänä. Kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti ja ilmoittajan henkilöllisyyttä suojataan. Ilmoittaja ei itse joudu uhriksi, syrjinnän kohteeksi tai epäedulliseen asemaan ilmoitettuaan hyvässä uskossa havaitsemistaan epäkohdista. Ilmoitukset tulee tehdä rehellisesti ja vilpittömässä mielessä.

 

Milloin käytetään anonyymia ilmoituskanavaa

Rohkaisemme sinua ottamaan yhteyttä ensisijaisesti ilmoitettavasta asiasta vastaavaan johtajaan tai vastuuhenkilöön organisaatiossamme. Jos sinusta tuntuu, ettet voi kertoa tietojasi avoimesti, voit myös kertoa huolestasi nimettömänä.

 

Ilmoituksen vastaanottaminen

Ilmoituksiin suhtaudutaan vakavasti ja niiden käsittelystä päätetään tapauskohtaisesti. Jos ilmoitus otetaan käsittelyyn, se tutkitaan huolellisesti.
Ilmoitusta ei oteta käsittelyyn jos sitä ei olle tehty vilpittömässä mielessä, se on tehty vahingoittamistarkoituksessa tai ilmoituksessa ei olla annettu riittävästi tietoa lisätutkimuksen tekemiseksi.

 

Ilmoituksen tutkinta

Vain nimetyillä käsittelijöillä on pääsy ilmoituksiin ja heitä sitoo salassapitovelvollisuus, jolla taataan käsittelyn luottamuksellisuus. Tapauksen käsittelyyn voidaan tarvita myös muiden henkilöiden panosta, heitä sitoo samat velvoitteet. Tapausta eivät voi tutkia ne henkilöt, joihin ilmoitus kohdistuu.
Tutkinnan aikana käsittelijät voivat esittää lisäkysymyksiä ilmoituskanavan kautta ilmoituksen jättäjälle. Tämän vuoksi ilmoittajan kannattaa käydä tarkistamassa ilmoituksen tilaa saamansa linkin kautta.
Jos ilmoitus on tehty omalla nimellä, käsittelijät voivat olla suoraan yhteydessä ilmoittajaan. Samalla kuitenkin huolehditaan tutkinnan luottamuksellisuudesta.

 

Tietojen poistaminen

Jos olet antanut ilmoituksessa henkilötietoja, ne poistetaan, kun niitä ei enää tarvita tutkimus- ja täytäntöönpanotarkoituksiin ja yleensä yhden kuukauden (30 päivän) kuluessa tutkimuksen loppumisesta. Tutkimuksen asiakirjat anonymisoidaan, nimi- ja osoite tiedot poistetaan samoin kuin kaikki muut tiedot, joiden avulla henkilö olisi tunnistettavissa joko suoraan tai välillisesti muiden tietojen kautta.


Tee Whistleblow ilmoitus tästä linkistä 

Ota talteen linkki, jonka saat ilmoituksen tallennusvaiheessa. Vain sen avulla pääset myöhemmin antamaan lisätietoja ja voit seurata ilmoituksen käsittelyn etenemistä.