Koodi: MG4246290

Astianpesukone METOS WD-OPTIFLOW 333 V-O

Metos WD 333 OPTIFLOW-korikuljetinkone edustaa markkinoiden parasta astianpesuosaamista ja hyödyntää viimeisintä ohjaustekniikkaa kaikissa toiminnoissaan. Uusi …

Listahinta 68 412,00 €
Tilaustuote
Metos WD 333 OPTIFLOW-korikuljetinkone edustaa markkinoiden parasta astianpesuosaamista ja hyödyntää viimeisintä ohjaustekniikkaa kaikissa toiminnoissaan. Uusi ohjaava kosketusnäyttö tekee käytöstä entistä helpompaa kuvallisten ohjeiden ja eri väristen ilmoitusten avulla. Metos WD OPTIFLOW- tarjoaa kaikki tunnelikoneen tehokkuus- ja ergonomiahyödyt todella kompaktissa koossa. OPTIFLOW-ohjaustekniikan ansiosta kone on taloudellinen myös silloin, kun pesurytmi vaihtelee ja pesutarve on välillä pienempi.

Tässä mallissa (V-O) korien syöttösuunta on vasemmalta oikealle.

OPTIFLOW-pesuohjausjärjestelmä tarjoaa tasalaatuisen pesutuloksen samalla, kun koneen veden, energian ja kemikaalien kulutus minimoidaan. Astianpesu kuormittaa ammattikeittiöön prosesseista eniten ympäristöä, joten saavutetut säästöt näkyvät huomattavina parannuksina myös keittiön ympäristölaskelmissa. OPTIFLOW:n uniikkeja ominaisuuksia ovat muun muassa:

- tyhjän pesutilan eliminointi (ESE)
- vakioitu huuhteluaika (CRT)
- loppuhuuhteluvyöhykkeen kaksoiskuljetin (DTS)

Metos WD OPTIFLOW -korikuljetinkone kytketään astianpesukorien syöttö- ja purkukuljettimiin. Pesuprosessi käynnistyy, kun kori kulkeutuu astianpesukoneen sisään. Metos WD OPTIFLOW valvoo korien syöttöä ja pakkaa korit yhtenäiseksi jonoksi. Tämä ominaisuus, tyhjän pesutilan eliminointi (ESE) säästää merkittävästi vettä, energia ja pesukemikaaleja. Korikuljetinkoneet saattavat käydä 50 % tyhjäkäyntiä. Säästöpotentiaalia on erityisesti silloin, kun pestävä korimäärä vaihtelee ja kuormitus on epätasaista. Anturi tunnistaa sisään syötettävät korit ja keskeyttää pesun havaitessaan tyhjän välin. Pesu jatkuu välittömästi, kun seuraava kori syötetään koneeseen ja se on liitetty jonoksi edellisen korin perään. Pesu voidaan koska tahansa käynnistää pesupainikkeella. Lisäksi kone käynnistyy automaattisesti, jos korit viipyvät koneessa yli 5 minuuttia.

Pesuprosessi on jaettu kahteen osaan, tehopesuun ja siirtopesuun. Näin huuhteluaika on voitu vakioida 14 sekunniksi kaikissa pesuohjelmissa. Vakioitu huuhteluaika (CRT) takaa optimaalisen ja hygieenisen huuhtelutuloksen ja kuluttaa vettä vain 1,3 litraa koria kohden. Ratkaisun edut korostuvat silloin, kun koneella pestään erittäin likaisia astioita, jotka vaativat hitaampaa kuljetinnopeutta. Perinteisellä tekniikalla toimivissa korikuljetinkoneissa pesuajan pidentäminen vaikuttaa samassa suhteessa myös huuhteluaikaan kuluttaen turhaan lämmintä vettä. OPTIFLOW-ratkaisu takaa erinomaisen huuhtelutuloksen kaikissa olosuhteissa, ilman turhaa hukkaa.

Useimmissa korikuljetinkoneissa korit seisovat paikallaan puolet siitä ajasta, minkä ne ovat koneen sisällä. Tällä on merkitystä loppuhuuhtelussa, erityisesti silloin, kun pestään korkeita ja kapeita juomalaseja tai lautasia, joissa on veden vapaata kulkua haittaavia kulmia. Korin seistessä paikallaan loppuhuuhteluvesi jakautuu astioihin epätasaisesti. OPTIFLOW-koneiden kaksoiskuljetinjärjestelmä (DTS) liikuttaa koria tasaisemmin loppuhuuhteluvyöhykkeen läpi, jolloin huuhteluvaikutus myös jakautuu tasaisesti astioiden kaikkiin pintoihin. Näin huuhteluun käytetty vesimäärä voidaan pitää pienenä ja hyödyntää maksimaalisella tavalla.

Metos OPTIFLOW -koneissa on helppokäyttöinen kontaktiajan säätö, joka mahdollistaa parhaan pesutuloksen kulloinkin optimaalisella veden, energian ja pesukemikaalien kulutuksella. Valmiiden pesuohjelmien sijaan koneessa on pikasäätö, jonka käyttäjä voi valita kontaktiajan astioiden likaisuuden mukaan. Kontaktiaika tarkoittaa aikaa, jonka korit ovat pesukoneen sisällä alkaen esipesusta aina viimeisen loppuhuuhtelun alkuun. DIN 10510-standardin mukainen korikuljetinkoneiden kontaktiaika 120 sekuntia. Usein astiat tulevat puhtaiksi tätä lyhyemmälläkin kontaktiajalla. Tällöin konetta voidaan ajaa suuremmalla nopeudella, jolloin koneen kapasiteetti kasvaa. Vastaavasti kuivumaan päässyt lika vaatii usein pidemmän ajan irrotakseen.

Metos WD OPTIFLOW -korikuljetinkoneiden kaksoisloppuhuuhtelu varmistaa parhaan lopputuloksen, ja pienentää vedenkulutusta. Loppuhuuhtelun merkitys korostuu esimerkiksi kirkkaita juomalaseja pestessä. Huuhtelujakso käynnistyy huuhtelutankissa olevalla, kierrätettävällä vedellä ja tämän jälkeen tuoreella 85°C vedellä. Loppuhuuhtelusta vapautunutta vettä ei lasketa viemäriin, vaan se hyödynnetään konetyypistä ja varusteista riippuen esipesussa, välihuuhtelussa ja kemiallisessa pesussa.

Pesukoneen suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota helppokäyttöisyyteen ja työergonomiaan. Koneessa vakiona olevat lämpö- äänieristys parantavat astianpesuosaston työskentelyolosuhteita. Kevyesti liukuvat, koko pesutilan mitalta siirtyvät luukut aukeavat ilman voimankäyttöä ja helpottavat näin koneen käynnistys- ja puhdistusrutiineja. Pikakiinnityksen ansiosta luukut voidaan tarvittaessa irrottaa puhdistuksen ajaksi. Koneen vyöhykkeet on suunniteltu siten, että ne ovat helposti käyttäjän ulottuvilla ja puhdistus onnistuu ilman kurkottelua. Sisäosan rakenteet on muotoiltu siten, että niihin ei jää likaa kerääviä alueita. Kookkaat sakkasihdit pidentävät niiden tyhjennysvälejä. Ergonomisesti muotoillut sihdit on helppo irrottaa ja ne ohjautuvat helposti paikoilleen. Koneen kaikki altaat voidaan tyhjentää ergonomisesti ja turvallisesti yhdestä vivusta. Päivän päätteeksi irrotetaan ylivuotoputki, siivilät ja verhot. Pesuverhot voidaan puhdistaa astianpesukoneessa ja muut osat suihkutetaan puhtaiksi. Osat on muotoiltu siten, että ne helppo irrottaa ja laittaa takaisin paikoilleen ilman erehtymisen mahdollisuutta. Altaan tyhjennysvipu sulkeutuu automaattisesti, kun koneen luukut suljetaan. Näin estetään tilanne, jolloin altaita täytetään altaiden pohjaventtiileiden ollessa auki.

Selkeä ja helppolukuinen näyttö ohjaa käyttäjää pesun aikana ja koneen puhdistamisessa. Näyttö kertoo aina kulloinkin suoritettavan toiminnon (tehopesu, siirtopesu, odottaa koria). Näytön eriväriset ilmoitukset kertovat heti onko kyseessä vikakoodi vai asia, jonka käyttäjä voi ratkaista. Elektronisen ohjauksen HACCP-toiminto tarkkailee pesuprosessia parhaan pesutuloksen saavuttamiseksi. Ohjausjärjestelmä informoi käyttäjää poikkeamista, kuten raollaan olevista luukuista tai liian alhaisista lämpötiloista. Poikkeamien nopea tunnistaminen ja korjaaminen auttaa varmistamaan laadukkaan pesutuloksen ja minimoimaan käyttökatkokset. Vikadiagnostiikka tallentaa koneen toimintatiedot muistiin ja tulostaa raportin virhetapahtumista. Paneeli nopeuttaa myös huollon vianmääritystä koska sen avulla voidaan lukea koneen muistiin tallennettuja tietoja tekstimuodossa ja testata useimmat pesukoneen toiminnot konetta purkamatta. Tiedot voidaan tulostaa esimerkiksi pdf- tiedostoksi. Internet yhteyttä ei tarvita. Koneen tekniikka on sijoitettu niin, että huoltotoimenpiteet on helppo suorittaa etupuolelta. Metos WD ICS+ -korikuljetinkoneiden liitäntöjen ja rajapintojen suunnittelussa on otettu huomioon astianpesuosaston työvaiheiden automatisointi sekä yhteensopivuus esipesua ja kuivaustulosta tehostavien lisävarusteiden kanssa. Näin voidaan varmistaa se, että astianpesuosastosta rakentuu yhtenäinen kokonaisuus, joka on helppo käyttää, puhdistaa ja huoltaa. Kaikki korikuljetinkoneet voidaan toimittaa myös höyrylämmitteisinä.

Koneessa on kehittynyt lämmöntalteenotto, joka perustuu ECO-FLOW kondenssipatteriin. Tämä yhdessä vedenkäytön optimoinnin kanssa vähentää lämmitykseen kuluvaa energiaa ja auttaa myös pienentämään astianpesuosastolle tulevaa lämpö- ja kosteuskuormaa. Loppuhuuhtelussa muodostuva kostea kuuma höyry johdetaan lämmöntalteenottoyksikköön. Pesukoneeseen tuleva kylmä vesi virtaa lämmöntalteenottoyksikön läpi ja vesi lämpenee noin 52°C asteiseksi. Samalla kylmä tulovesi jäähdyttää poistoilmaa ja höyry kondensoituu vedeksi. Poistoilman lämpötila pesun aikana on noin 25°C. Mikäli pesukoneen käyttö ei ole jatkuvaa, termostaattiohjattu jäähdytys huolehtii siitä, että poistoilman lämpötila ei nouse säädettyä korkeammaksi. Kondenssipatteriin menevä ilma imetään pesukoneen puhtaasta päästä, jolloin kondenssipatteri säilyy puhtaampana ja myös koneesta ilmanvaihtolaitteisiin menevä ilma on puhdasta eikä likaa ilmanvaihtokanavia. Koneen täyttö tapahtuu lämpimällä vedellä. Käyttövesi otetaan kylmävesiliitännästä ja ohjataan kulkemaan lämmönvaihtimen kautta. Näin kone saadaan nopeasti käyttökuntoon samalla, kun veden lämmittämiseen kuluva energia saadaan pidettyä mahdollisimman pienenä.

Metos WEB Tool on etätyökalu HACCP-tietojen keräämiseen ja astianpesukoneen yhdistämiseen tietokoneeseen. Käyttöliittymänä toimii tavallinen internet-selain, joten tietokoneelle ei tarvitse tehdä erillisiä ohjelma-asennuksia. WEB Tool seuraa automaattisesti pesukoneen lämpötiloja sekä isoissa koneissa veden- ja sähkönkulutusta. Sovellus tallentaa HACCP vaatimuksen mukaiset lämpötilat, joten käyttäjä välttyy manuaalisilta kirjauksilta. Ympäristöraportti näyttää kustannukset asiakkaan itse määrittelemillä hinnoilla. Kaikki tiedot tallentuvat pesukoneen muistiin, josta ne voidaan tulostaa halutulta ajanjaksolta. Monitorointi ja loki kertovat kuinka tehokkaasti ja minä ajankohtina konetta käytetään. Nämä tiedot auttavat toiminnan suunnittelussa ja kustannusten optimoinnissa. WEB Tool kirjaa kaikki hälytykset ja asetusarvojen muutokset koneen muistiin. Jokaisesta kirjauksesta tallentuu myös tapahtuma-aika. Tämä nopeuttaa mahdollisten ongelmien tunnistamista ja vianhakua. Esimerkiksi lisääntynyt vedenkulutus, joka aiheuttaa pesuaineen kulutusta on helppo paikantaa ja korjata nopeasti.

WEB Toolin avulla huolto pystyy tekemään asiakaskohtaisia säätöjä nopeammin ja helpommin.

- korien syöttösuunta vasemmalta oikealle
- koneen asennuspituus (3455 mm) koostuu: syöttöalue 170 mm, esipesu 900 mm, kemiallinen pesu 1800 mm, kaksoisloppuhuuhtelu 585 mm
- syöttöaukon koko 538*440mm
- tyhjien välien eliminointi (ESE) pakkaa korit jonoon syöttöpäässä ja säästää vettä, energiaa ja pesukemikaaleja estää tyhjien korivälien pesemisen
- kaksoiskuljetin (DTS) vie korit tasaisesti huuhteluvyöhykkeen ja mahdollistaa veden tasaisen pääsyn astian kaikille pinnoille
- 6 valittavaa kontaktiaikaa
- edulliset käyttökustannukset
- erittäin tehokas lämmöntalteenotto
- käyttö kylmällä vedellä, allastäytöt lämpimällä vedellä
- pesuaineen säästöjärjestelmä, laimennuksen esto jopa 80 %
- pesuvyöhykekohtainen käynnistys ja pysäytys (auto-timer)
- huuhtelun automaattinen käynnistys ja pysäytys
- höyrynlauhdutus
- pikakiinnityksellä varustetut, helposti puhdistettavat pesuvarret, joissa likaa keräämätön rakenne, ruostumatonta terästä
- hygieeniset, itsetyhjentyvät pesu- ja huuhtelupumput
- helposti irrotettavat pesuverhot, jotka voidaan puhdistaa astianpesukoneessa
- syvät pesutankit vähentävät vaahtoamista ja parantavat pesutehoa
- pesukoneen luukut ovat helposti irrotettavissa puhdistusta varten
- tehokas eristys pitää koneen äänenpainetason alhaisena ja parantaa astianpesuosaston energiatehokkuutta
- korkeiden säätöjalkojen ansiosta pesukoneen alla oleva lattia on helppo pitää puhtaana. Koneen alla ei ole puhdistusta haittaavia ulokkeita
- kone voidaan sijoittaa lähelle seinää, koska kaikki huoltotoimenpiteet voidaan suorittaa koneen etupuolelta ja vesiliitännät ovat rungon yläosassa.
- kaikki altaat tyhjennetään kerralla yhdestä vivusta, johon yltää kurkottelematta
- altaiden tyhjennysvipu sulkeutuu automaattisesti, kun luukut suljetaan
- Sisältää syöttö- ja purkukuljettimen kontaktorin
- kone toimitetaan ilman pesu- ja huuhteluaineannostelijaa TEKNISET TIEDOT
- lauhdutinpatteri, LTO-pinta-ala (m2) 25
- lauhdutinpuhallin, kapasiteetti (m3/h) 200
- ilmastointisuositus (m3/h) 1400
- allastilavuus esipesu (litraa) 77
- allastilavuus kemiallinen pesu, (litraa) 2 x 100
- allastilavuus loppuhuuhtelu (litraa) 6
- allastilavuus yhteensä (litraa) 283
- pumppu, esipesu (kW) 1,5
- pumppu, kemiallinen pesu (kW) 2 x 1,5
- pumppu, loppuhuuhtelu (kW) 0,11
- kuljetinmoottori (kW) 0,12
- lauhdutinpuhallin (kW) 0,12
- allaslämmitys, pesutankki (kW) 2 x 9
- boileri, loppuhuuhtelu (kW) 2 x 12
- liitäntäteho, yhteensä (kW) 47,6
- sulakekoko 400V 3N~ (A) 80
- max. liitäntäkaapelin halkaisija 400V 3N~ (L1-L3, N,PE) Cu (mm²) 35
- koneen paino käyttövalmiina (kg) 900
- suojausluokka (IP) 55

KAPASITEETTI JA KULUTUSTIEDOT
- korikoko 500 x 500 mm
- kapasiteetti, DIN 10510 mukaisesti (koria/h) 190
- pesupituus, DIN 10510 mukaisesti laskettuna 3,17 m
- loppuhuuhtelun vedenkulutus (litraa/kori) 1,0
- äänenpainetaso 1 m etäisyydellä koneesta (dBA) 68
- Max. pintalämpötila 20°C huoneenlämpötilassa (°C) 35
- Lämpökuorma (yhteensä, havaittava, latentti) (kW) 11,0 / 6,5 / 4,5
Yleiset tiedot
Nimike Astianpesukone METOS WD-OPTIFLOW 333 V-O
Mitat ja kapasiteetti
Tuotteen kapasiteetti 190 koria/tunti (DIN 10510)
Tuotteen leveys mm 3455
Tuotteen syvyys mm 697
Tuotteen korkeus mm 1675/1950
Pakkauksen tilavuus 6,24 m3
Pakkauksen mitat (LxSxK) 390x80x200 cm
Nettopaino 605 kg
Pakkauksen paino 680 kg
Tekniset tiedot
Liitäntäteho kW 47.6
Sulakkeen koko A 80
Liitäntäjännite V 400
Vaiheiden määrä 3NPE
Taajuus Hz 50
IP-luokitus 55
Sähköliitännän valmius Kiinteä
Sähköliitännän korkeus mm 1675
Kylmävesiliitännän halkaisija 1/2"
Kylmävesivirtaama l/min. 11
Minimipaine kylmä vesi kPa 250
Maksimipaine kylmä vesi kPa 600
Kylmävesiliitännän korkeus mm 1820
Lämminvesiliitännän halkaisija 1/2"
Lämminvesiliitännän kierre Sisäkierre
Lämpimän veden virtaama l/min. 11
Minimipaine lämmin vesi kPa 100
Maksimipaine lämmin vesi kPa 600
Lämminvesiliitännän korkeus mm 1785
Viemäröinnin halkaisija 50
Viemäröinnin virtaama l/s 3
Viemäröinnin sijainti Oikealta,Takaa,Pohjasta
Viemäröinnin korkeus mm 187
Lattiakaivo tarvitaan Kyllä
Äänenpainetaso dB 68
HACCP-liitäntä YES
Lämpökuorma sensitiivinen W 6500
Lämpökuorma latentti W 4500
Boilerin teho kW 24
Ominaisuudet
Ohjaustyyppi elektroninen
Puhdistus käsin pesu
Pesukorin koko mm 500x500
Ohjelmoitavuus ohjelmoitavissa,valmiit ohjelmat
(Pesu)ohjelmien määrä 6
Eristys eristetty
Pesutapa normaalipesu
Tyhjennyspumppu Ei
Malli WD-OPTIFLOW
Energia- ja kulutustiedot
Käyttövoima sähkö
 • User Manual EN

  9 Mt

 • User Manual Sv

  8,9 Mt

 • User Manual FI

  3 Mt

 • Product sheet EN

  134 Kt

 • Product sheet FI

  130 Kt

 • Product sheet NO

  134 Kt

 • CAD Face symbol

  21 Kt

 • Revit / BIM symbol

  892 Kt

 • 2D CAD symbol

  85 Kt

 • 3D CAD symbol

  167 Kt

Palvelut ja lisätarvikkeet

Listahinta 505,00 € Kampanjahinta 343,00 €

Listahinta 60,00 € Kampanjahinta 41,00 €

Listahinta 56,00 € Kampanjahinta 39,00 €

Listahinta 56,00 € Kampanjahinta 39,00 €

Listahinta 53,00 € Kampanjahinta 37,00 €

Listahinta 53,00 € Kampanjahinta 37,00 €

Listahinta 53,00 € Kampanjahinta 37,00 €

Listahinta 505,00 € Kampanjahinta 396,00 €

Listahinta 628,00 € Kampanjahinta 427,00 €

Listahinta 637,00 € Kampanjahinta 433,00 €