Huolla ammattikeittiölaitteet säännöllisesti – säästät rahaa ja ympäristöä

14.2.2024 6:42
Tilaa huolto Metos Huollon palvelukeskuksesta, p. 020 300 300

Ympäristöasiat ovat tänä päivänä tärkeämpiä kuin koskaan, myös ammattikeittiölaitteiden hankinnoissa. Laitteita hankittaessa tuleekin huomioida koko laitteen elinkaari sen valmistuksesta huoltoon ja kierrätykseen. Suomessa ammattikeittiölaitteiden käyttöikä on pitkä, joten huollolla on suuri rooli niin eurojen kuin ympäristönkin kannalta. 

Teettämiemme elinkaariarviointien perusteella tietyissä tuoteryhmissä jopa 99 % laitteen kokonaisympäristökuormituksesta syntyy sen käyttöaikana. Energiankulutuksen lisäksi suora vaikutus on laitteen kunnolla ja ylläpidolla, ja palveluntoimittajan ympäristöasioiden huomioimisella on välillinen vaikutus.

Keittiölaitteiden tuottama ympäristörasitus lasketaan usein niiden kuluttaman sähkön, veden ja pesuaineiden muodossa. Lisäksi keittiön kokonaiskulutukseen lasketaan mukaan tilojen ilmanvaihdon, lämmityksen ja jäähdytyksen ja valaistuksen käyttämä energia. Nämä tekijät eivät ole toisistaan irrallisia, vaan muodostavat keskinäisiä riippuvuussuhteita. Usein käytetty esimerkki on induktioliesi, jonka avulla voidaan minimoida keittiöön tuotettu hukkalämpö ja vaikuttaa sitä kautta ilmanvaihdon ja jäähdytyksen energiankulutukseen. 

Laitteen käyttötunnit vaikuttavat huoltotarpeeseen

Uusien laitteiden suorituskyky ja ympäristörasitus ovat optimaalisella tasolla. Laitteet toimivat siis kuten niiden kuuluu. Kun laitteita käytetään, esimerkiksi niiden komponenttien kuluminen, materiaalien vanheneminen ja veden kalkki aiheuttavat energiahukkaa. 

Esimerkiksi jääkaapin tiivisteen vaurioituminen tai kovettuminen aiheuttaa lämpövuotoa kaappiin, jolloin kylmäkoneikon on tuotettava enemmän kylmää ilmaa ja koneikon käyntiaika kasvaa. Tämä näkyy lisääntyneenä energiankulutuksena ja kylmälaitteiston ennenaikaisena vanhenemisena. 

Astianpesukoneen tyhjennysputken tiivisteen vaurio taas aiheuttaa ylimääräistä veden- ja sähkön- ja pesuaineen kulutusta, kun lämmin pesuvesi valuu viemäriin. Jos lämmitysvastuksien kalkinpoisto laiminlyödään, vastuksen pintaan kovettunut kalkki hidastaa lämmön siirtymistä vastuksesta veteen, jolloin sähkönkulutus kasvaa ja koneen kapasiteetti pienenee alkuperäisestä tasosta. Vastaavia esimerkkejä löydetään lähes kaikista ammattikeittiölaitteista.

Toistuvat häiriöt ja ongelmatilanteet aiheuttavat ympäristörasitusta hukkaenergian lisäksi ylimääräisten huoltokäyntien muodossa.

Kunnossapito säästää energiaa

Laitteiden käytönaikainen ympäristörasitus minimoidaan ja laitteiden suorituskyky säilytetään, kun laitteesta huolehditaan säännöllisellä huollolla koko sen elinkaaren ajan. 

Laitteiden päivittäinen puhdistaminen ja huoltotoimenpiteet on tehtävä käyttöohjeissa kerrotulla tavalla. Käyttäjille tarkoitettujen toimenpiteiden lisäksi laite voi vaatia sellaisia toimenpiteitä, joita saa suorittaa vain sähköalan ammattilainen. Määräaikaishuollot ovat tärkeä osa kestävää ja vastuullista toimintaa.

Määräaikaishuollossa keittiön laitekanta tarkastetaan ja käydään läpi laitteiden toiminta, vaihdetaan laitteiden kuluvat ja huoltoa vaativat osat sekä suoritetaan tarvittavat kalkinpoistot ja puhdistukset. Samalla varmistetaan laitteiden turvallisuus tarkastamalla sähköpiirien ja turvakytkinten oikea toiminta. Määräaikaishuolto perustuu laitekohtaisiin ennaltaehkäiseviin huolto-ohjeisiin ja -suunnitelmiin. Huoltoväli riippuu käyttöympäristöstä ja laitteiden käyttömäärästä.

Määräaikaishuollon avulla laitteiden käyttövarmuus kasvaa ja niiden ympäristörasitus sekä käyttöikä voidaan pitää suunnitellulla tasolla. Kun laitteita huolletaan ennakoivasti, myös korjaavaa huoltoa vaativia toimenpiteitä tarvitaan vähemmän. 

Ota yhteyttä huoltoon, p. 020 300 300.

Metoksen koko palvelukokonaisuus toimii ISO 14001 -ympäristösertifikaatin vaatimusten mukaisesti. Tuotesuunnittelussa luodaan ratkaisuja energian, veden ja pesuaineen kulutuksen optimoimiseksi. Tuotetehtailla huomioidaan ympäristöasiat, kuten esimerkiksi syntyvät hukkamateriaalin minimointi ja uudelleenkierrätys.

Huolla kylmälaitteet nyt! 

Kesäkausi lähestyy, ja nyt onkin hyvä aika varata määräaikaishuolto kylmälaitteille. Kylmälaitehuollolla varmistetaan laitteiden toimivuus kesäsesongin yli. Kylmälaitteiden ennakkohuollossa keskitytään esimerkiksi lauhduttimien puhdistukseen, suodattimien vaihtoon sekä lämpötilojen ja käyttöosien tarkistukseen. Lisäksi ennakkohuollossa tehdään tarvittavat mittaukset, joilla tarkistetaan laitteen kokonaistoimintakyky. 

Tilaa määräaikaishuolto huollon palvelukeskuksesta, p. 020 300 300. 
 

Uusi Robusto tarjoaa ajattomia, modernilla twistillä nykypäivään istutettuja makuja
Bistro Dagmar – lempiruokia ja rentoa fiilistä
Hyvällä keittiösuunnittelulla tehokkuutta ja sujuvuutta ammattikeittiön arkeen
Huolla ammattikeittiölaitteet säännöllisesti – säästät rahaa ja ympäristöä
Metos Viron myyntijohtaja sai tunnustuksen Viron puolustusministeriöltä
Keittiömestari Hans Välimäki on luottanut Metoksen ammattikeittiöratkaisuihin koko uransa ajan